کارنامه معاملات فروش Rough

اطلاعات مربوط به کاربر Rough مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Rough مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره Rough

Rough


نام کاربری: Rough 358

مطابقت با توضیحات
4.90
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.95
سرعت ارسال کالا
4.93
کیفیت بسته بندی کالا
4.92

کارنامه معاملات Rough

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
66 130 203 360 606
0 1 1 3 5
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید توسط سایت

زمان ارسال فیدبک:1400/06/31 - زمان خرید:1400/06/19
3 u71kf538 الیور تویست ** چاپ 2 **
100,000 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/06/29 - زمان خرید:1400/06/24
17 s31mf608 خواندنیها 1331 - 1332
66,000 تومان
 

عالی بود متشکرم

زمان ارسال فیدبک:1400/06/28 - زمان خرید:1400/06/19
28 mohsen0679 گاز - GAS
50,000 تومان
 

سپاس

زمان ارسال فیدبک:1400/06/27 - زمان خرید:1400/06/23
29 amirenazemi مارکو والدو
44,000 تومان
 

good news

زمان ارسال فیدبک:1400/06/23 - زمان خرید:1400/06/20
17 e47ip899 Woody Woodpecker #108 Gold Key 19 ** چاپ آمریکا **
110,000 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/06/20 - زمان خرید:1400/06/12
1 s75sc470 مهمان های ناخوانده - فریده فرجام - کانون
32,812 تومان
 

Ok

زمان ارسال فیدبک:1400/06/17 - زمان خرید:1400/06/13
30 u98vz144 دور ریختنیها 1-2-3 - چاپ یک
125,000 تومان
 

Ok

زمان ارسال فیدبک:1400/06/17 - زمان خرید:1400/06/13
30 u98vz144 تلخون - صمد بهرنگی - 2536
129,000 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/06/17 - زمان خرید:1400/06/09
3 jansari اولین های ادبیات آذربایجان
35,000 تومان
 

سپاس فراوان

زمان ارسال فیدبک:1400/06/16 - زمان خرید:1400/06/12
405 shervi1920 پینوکیو به خرید ماهی میرود ** سپیده **
42,000 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/06/16 - زمان خرید:1400/06/04
1 s67im652 در آغوش نور - بتی جین ایدی
28,750 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/15 - زمان خرید:1400/06/13
1 s22bw666 کاشفان فضا 6 جلدی
48,000 تومان
 

پایان مهلت تست . تائید

زمان ارسال فیدبک:1400/06/14 - زمان خرید:1400/06/06
16 e91yv342 آی زنگوله آی زنگوله - افسانه شعبان نژاد
27,000 تومان
 

پایان مهلت تست . تائید

زمان ارسال فیدبک:1400/06/14 - زمان خرید:1400/06/06
16 e91yv342 رود روستا مصطفی رحماندوست
56,000 تومان
 

پایان مهلت تست . تائید

زمان ارسال فیدبک:1400/06/14 - زمان خرید:1400/06/06
16 e91yv342 شیشه آواز - افسانه شعباننژاد - چاپ یک.
30,000 تومان
12345678910...