کارنامه معاملات فروش Mybabybnd

اطلاعات مربوط به کاربر Mybabybnd مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Mybabybnd مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره Mybabybnd

Mybabybnd


نام کاربری: Mybabybnd 347

مطابقت با توضیحات
4.86
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.86
سرعت ارسال کالا
4.59
کیفیت بسته بندی کالا
4.77

کارنامه معاملات Mybabybnd

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
34 132 257 380 382
1 1 3 8 8
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1401/02/29 - زمان خرید:1401/02/24
1 t44pk701 شیر خشک آپتامیل 2 APTAMIL وزن 800 گرمی(انگلستان)
600,000 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/22
4 t83so751 شیر خشک اس ام ای 2 پرو SMA وزن 800 گرمی (ایرلندی)
2,750,000x5 تومان
 

از خرید راضی بودم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/27 - زمان خرید:1401/02/22
4 t83so751 شیر خشک اس ام ای 2 پروSMA وزن 800 گرمی(ایرلندی)
1,305,000x3 تومان
 

خرید قابل قبول بود

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
23 s61hm873 نیدو عسلی اطفال 400 گرم Milk Nido baby 400g
507,000x3 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1401/02/26 - زمان خرید:1401/02/22
3 t14ga192 شیر خشک شیر خشک سیمیلاک گلد 3 SIMILAC وزن 800 گرم
2,080,000x4 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/25 - زمان خرید:1401/02/20
7 Reza3010 شیر خشک نان 2 پرو NAN PRO وزن 800 گرمی
409,000 تومان
 

سپاس از ایسام

زمان ارسال فیدبک:1401/02/25 - زمان خرید:1401/02/20
2 samira123 شیرخشک آپتامیل خارجی شماره 1 Aptamil
1,060,200x2 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/24 - زمان خرید:1401/02/11
1 t57cz627 شیر خشک سیمیلاک گلد 2 SIMILAC وزن 800 گرمی
620,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/24 - زمان خرید:1401/02/12
1 t63jt426 شیرخشک sma 1
495,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/22 - زمان خرید:1401/02/12
2 t76fq926 شیر خشک سیمیلاک گلد 1 SIMILAC وزن 800 گرمی
552,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/21 - زمان خرید:1401/02/08
3 mazahe2839 شیر خشک شیر خشک سیمیلاک گلد 3 اصل ایرلندی
520,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/20 - زمان خرید:1401/02/10
1 t70lx354 شیرخشک آپتامیل خارجی شماره 1 Aptamil
530,100 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/18 - زمان خرید:1401/02/08
4 t82oz608 شیر خشک سیمیلاک گلد 2 SIMILAC وزن 800 گرمی
620,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/18 - زمان خرید:1401/02/08
4 t82oz608 شیر خشک سیمیلاک گلد 1 SIMILAC وزن 800 گرمی
600,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1401/02/18 - زمان خرید:1401/02/08
1 simorgh11313 شیر خشک بز گلدن گات Golden goat 1
4,300,000x10 تومان
12345678910...