کد تخفیف:  

کارنامه معاملات فروش Mra5530

اطلاعات مربوط به کاربر Mra5530 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Mra5530 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره Mra5530


نام کاربری: Mra5530 4

کارنامه معاملات Mra5530

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 1 1 2 4
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

مطابق توضیح و کارایی مناسب

زمان ارسال فیدبک:1400/06/08 - زمان خرید:1400/06/06
2 a.asay8369 کابل USB 3.0 پرینتری A به B
45,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/08/26 - زمان خرید:1399/08/24
1 e36bt448 چراغ خواب سه بعدی دوستت دارم.بالبینگ.هدیه تولد
120,000 تومان
 

الحمدلله خوبه

زمان ارسال فیدبک:1399/05/26 - زمان خرید:1399/05/15
1 u24aj899 چراغ خواب سه بعدی دوستت دارم.بالبینگ.هدیه تولد
90,450 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/05/02 - زمان خرید:1399/04/22
1 e12by267 چراغ خواب سه بعدی دوستت دارم.بالبینگ.هدیه تولد
99,600 تومان
 

هزینه و زمان ارسال را در زمان خرید درج کنید.

زمان ارسال فیدبک:1399/04/11 - زمان خرید:1399/04/07
1 e83ou262 چراغ خواب سه بعدی دوستت دارم.بالبینگ.هدیه تولد
60,000 تومان