کارنامه معاملات فروش EsamBazr

اطلاعات مربوط به کاربر EsamBazr مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر EsamBazr مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره EsamBazr

EsamBazr


نام کاربری: EsamBazr 990

مطابقت با توضیحات
4.60
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.64
سرعت ارسال کالا
4.80
کیفیت بسته بندی کالا
4.50

کارنامه معاملات EsamBazr

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
53 156 259 793 2502
0 4 10 19 57
1 1 1 2 6
 امتیازشرح کالا
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/04 - زمان خرید:1400/10/25
1 t38kx101 بسته 5 عددی بذر آدنیوم
32,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/28
105 Parhamtehrani بسته 5 عددی بذر ماگنولیا سفید Magnolia Grandiflora
48,000x2 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/28
105 Parhamtehrani یک عدد بذر بائوباب آفریقایی Adansonia Digitata
798,000x2 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/28
105 Parhamtehrani بسته 3 عددی بذر لیلیوم سوپربوم Lilium superbum
294,000x3 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/28
105 Parhamtehrani بسته 2 عددی ارکیده مرد ایتالیایی بسیار خاص
432,000x9 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/28
105 Parhamtehrani 100 عدد بذر ارکیده وندا سیاه Vanda Motes Midnight
882,000x9 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/28
105 Parhamtehrani 100 عدد بذر ارکیده وندا سیاه Vanda Motes Midnight
294,000x3 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/03 - زمان خرید:1400/10/28
105 Parhamtehrani بسته 2 عددی بذر ارکیده زنبور خاص و کمیاب
144,000x4 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/27
3 u69qp409 بسته 10 عددی بذر کمیاب نیلوفر آبی Water Lotus
58,000 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/27
3 u69qp409 بسته 8 عددی بذر گران ترین رز جهان : رز جولیت
24,000 تومان
 

...

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/26
5 sahp11565 بسته 10 عددی بذر ارغوان Cercis_siliquastrum Bonsai
10,000 تومان
 

...

زمان ارسال فیدبک:1400/11/02 - زمان خرید:1400/10/26
5 sahp11565 بسته 10 عددی بذر حسن یوسف الوان
18,000 تومان
 

همه چیز خوب بود

زمان ارسال فیدبک:1400/10/30 - زمان خرید:1400/10/24
2 t67jl439 بسته 10 عددی بذر درخت گل طاووسی Cytisus
40,000x2 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/28 - زمان خرید:1400/10/23
43 jafari0167 بسته 5 عددی بذر نارون ulmas bonsai
36,000 تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1400/10/28 - زمان خرید:1400/10/23
43 jafari0167 بسته 2 عددی افرا ژاپنی مجنون
68,000 تومان
12345678910...