کارنامه معاملات فروش AySHiN

اطلاعات مربوط به کاربر AySHiN مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر AySHiN مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره AySHiN

AySHiN


نام کاربری: AySHiN 182

کارنامه معاملات AySHiN

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 13 36 118 209
0 1 2 10 22
0 1 1 1 2
 امتیازشرح کالا
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/06/28 - زمان خرید:1400/06/23
1 s39ph671 ماسک سه لایه کشی کینگ King بسته50عددی
450,000x3 تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/06/25 - زمان خرید:1400/06/11
4 sh.hag8305 ماسک سه لایه خارجی Medicore پک سه عددی قابل شستشو
135,000x15 تومان
 

خوب بود

زمان ارسال فیدبک:1400/06/18 - زمان خرید:1400/06/10
2 s40cw134 پک تکی ماسک KN95 با فیلتر داخلی ضد کرونای واقعی
105,000x3 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/06/17 - زمان خرید:1400/06/09
1 s66de643 ماسک سه لایه کشی کینگ King بسته50عددی
150,000 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/تایید

زمان ارسال فیدبک:1400/06/10 - زمان خرید:1400/06/01
4 amirsun96 پک 5تایی ماسک KN95 با فیلتر داخلی ضد کرونای واقعی
150,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/06/03 - زمان خرید:1400/05/31
1 s63eh763 دستکش ونیل OP-PERFECT سایز M بسته 100عددی
150,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/06/03 - زمان خرید:1400/05/28
1 s78ut128 پک 5تایی ماسک KN95 با فیلتر داخلی ضد کرونای واقعی
150,000 تومان
 

چینی هستش و کره ای نیست و اون مدل چینی که بسته های 2 تایی پک

زمان ارسال فیدبک:1400/05/25 - زمان خرید:1400/05/20
2 s62du371 پک تکی ماسک KN95 با فیلتر داخلی ضد کرونای واقعی
35,000 تومان
 

ممنونم از شما اما این اصل مدیکور نیست من اصلش رو خونه دارم

زمان ارسال فیدبک:1400/05/20 - زمان خرید:1400/05/18
1 s36vk964 ماسک سه لایه خارجی Medicore پک سه عددی قابل شستشو
27,000x3 تومان
 

ایراد خاصی وجود نداشت

زمان ارسال فیدبک:1400/05/20 - زمان خرید:1400/05/18
15 smaza123 پک 10تایی ماسک KN95 با فیلتر داخلی ضد کرونای واقعی
420,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/05/16 - زمان خرید:1400/05/11
4 u70dm450 پک 10تایی ماسک KN95 با فیلتر داخلی ضد کرونای واقعی
توافقی
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/05/10 - زمان خرید:1400/04/24
1 s80fv436 پک 10تایی ماسک KN95 با فیلتر داخلی ضد کرونای واقعی
500,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/05/09 - زمان خرید:1400/05/02
2 s81to558 ماسک سه لایه کشی کینگ King بسته50عددی
150,000 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1400/05/09 - زمان خرید:1400/05/02
2 s81to558 پک 50 عددی ماسک سه لایه کشی ملت بلون دار واقعی
100,000 تومان
 

عاالی بود ممنونم

زمان ارسال فیدبک:1400/05/07 - زمان خرید:1400/04/25
2 s42gh303 10 بسته ماسک سه لایه کشی کینگ King بسته50عددی
1,000,000 تومان
12345678910...