کارنامه معاملات فروش AKASKHONEH

اطلاعات مربوط به کاربر AKASKHONEH مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر AKASKHONEH مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره AKASKHONEH

AKASKHONEH


نام کاربری: AKASKHONEH 12

کارنامه معاملات AKASKHONEH

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 13 13
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

سپاس

زمان ارسال فیدبک:1400/06/27 - زمان خرید:1400/06/21
169 deltas9694 سیم فلاش کانن OFF- CAMERA SHOE CORD 2
250,000 تومان
 

قابل قبول بود

زمان ارسال فیدبک:1400/06/27 - زمان خرید:1400/06/21
169 deltas9694 2 عدد باتری دوربین عکاسی کانن LP-E6
800,000 تومان