شماره شبا چیست


شبا به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعریف و تبیین شده است. هر شماره حساب بانکی قابل تبدیل به یک شماره حساب شبا خواهد بود. شما می توانید شماره حساب خود را با استفاده از وب سایت های زیر تبدیل کنید:

شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک
شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک شبای بانک


در صورتی که بانک شما در لیست بالا نیست، با مراجعه به وب سایت بانک خودتان، شناسه شبا را دریافت نمائید یا اینجا کلیک کنید.