رمز دوم خرید اینترنتی ندارم، چه کار کنم؟


راهنمای دریافت رمز دوم خرید اینترنتی (CVV2)
برای استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی توسط کارت‌های خودپرداز (ATM) تمام بانک‌ها، نیاز به دریافت رمز دوم (CVV2) و تاریخ انقضای کارت خود هستید. چنانچه شما دارای یکی از کارت‌های خودپرداز بانک‌های دولتی یا خصوصی کشور هستید، بسادگی می‌توانید با استفاده از دستورالعمل‌های زیر برای کارت خود رمز دوم پرداخت اینترنتی تهیه نمایید.

1- بانک ملی
 • ملی کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملی قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
 • گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.
 • رمز دوم کارت مورد نظرخود را حداقل در ۵ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
 • پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز دوم کارت شما فعال شده و باید به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک ملی CVV2 عدد چهار رقمی چاپ شده در پشت کارت بر روی نوار سفید رنگ است. تاریخ انقضای کارت بر روی آن حک شده است.


2- بانک ملت
 • ملت کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملت قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
 • گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.
 • رمز اینترنتی مورد نظرخود را حداقل در ۴ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده که باید به خاطر بسپارید و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک ملت CVV2 عدد سه رقمی چاپ شده پشت کارت است.


3- بانک سامان
 • کارت بانک سامان خود را در پایانه خودپرداز بانک سامان قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید تایید را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
 • گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
 • یک رمز چهار رقمی وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.
 • پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده که باید به خاطر بسپارید و کد سه رقمی کارت CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک سامان CVV2 این کد عدد سه رقمی حک شده بر روی کارت می‌باشد.


4- بانک پاسارگاد
 • پاسارگاد کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک پاسارگاد قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
 • گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
 • رمز اینترنتی کارت مورد نظر خود را حداقل در ۴ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.
 • پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمزاینترنتی کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک پاسارگاد CVV2عدد سه رقمی چاپ شده در پشت کارت که زیر نوار مشکی رنگ می‌باشد.


5- بانک صادرات
 • کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک صادرات قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
 • گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.
 • رمز دوم کارت مورد نظرخود را حداقل در ۵ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.
 • پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمزاینترنتی کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک صادرات پارامتر CVV2 عدد چهار رقمی است.


6- بانک اقتصاد نوین
 • کارت بانک اقتصاد نوین خود را در پایانه خودپرداز بانک اقتصاد نوین قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
 • گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
 • یک رمز چهار رقمی وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
 • پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضا آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک اقتصاد‌نوین CVV2 عدد چهار رقمی نوشته شده در پشت کارت روی نوار سفید رنگ می‌باشد.


7- بانک کارآفرین
 • کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کارآفرین قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
 • گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.
 • رمز دوم کارت مورد نظرخود را حداقل در ۵ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید. پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات، رمز دوم کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک کارآفرین CVV2 عدد سه رقمی نوشته شده در روی کارت می‌باشد. مشترکین قدیمی، که کارتشان هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد و با مراجعه به شعب بانک کارآفرین می‌توانند نسبت به تعویض کارت اقدام نمایند.


8- بانک کشاورزی
 • کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کشاورزی قرار دهید.
 • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
 • سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
 • گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.
 • رمز دوم کارت مورد نظر خود را حداقل در ۵ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.
 • پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات، رمز دوم کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.
توجه داشته باشید در کارت‌های بانک کشاورزی CVV2 عدد سه رقمی نوشته شده در پشت کارت می‌باشد.

منبع: www.banki.ir