نمرات کاربران


هر کاربر به صورت پیش فرض 20 نمره مثبت برای "حساب کاربری"، "فروش" و "مزایدات" دارد.
نمره کاربری: 20+
نمره فروش: 20+
نمره مزایدات: 20+

این نمرات به صورت جداگانه برای هر کدام از این حساب ها منظور شده است و برای هر تخلفی در هر یک از این بخش ها نمره منفی در نظر گرفته شده است و در صورت تخلف در هر یک از این بخش ها، به صورت اتوماتیک و توسط سیستم نمره مرتبط با آن بخش کم خواهد شد.
به عنوان مثال تخلف کاربران برای عدم ارسال کالای فروش رفته باعث کم شدن نمره فروش به صورت اتوماتیک و توسط سیستم می شود. عدم پرداخت مزایده باعث کم شدن نمره مزایده می شود.

تخلف کاربر و کسر نمره
در صورتی که کاربر تخلفی مرتکب شود و نمره ایشان به صفر برسد و یا کمتر از صفر شود، حساب مرتبط با آن تخلف به صورت اتوماتیک قفل می شود و لازم است بابت تمام تخلف های انجام داده و تسویه نشده، مبلغی پرداخت کند تا حساب ایشان باز شود و نمره آن به 20 برسد.

نمرات کسر شده برای عدم ارسال کالا توسط فروشنده و عدم پرداخت مزایده توسط برنده مزایده بر اساس قیمت کالا متفاوت است.
مثلا نمره کسر شده برای عدم ارسال کالا توسط فروشنده برای کالای 100 هزار تومانی با کالای 10 میلیون تومانی متفاوت است. این نمرات در جدول زیر آمده است:

جدول کسر نمرات فروش برای عدم ارسال کالا
مبلغ کالا (تومان) نمره منفی
0 تا 100 هزار 15-
100 تا 300 هزار 20-
300 تا 600 هزار 30-
600 هزار تا 1 میلیون 40-
1 تا 5 میلیون 50-
5 تا 10 میلیون 70-
بیشتر از 10 میلیون 100-


جدول کسر نمرات فروش برای سایر تخلف ها
نام تخلف نمره منفی
درج بارنامه با تاخیر 2-
حذف مزایده دارای پیشنهاد 7-
خریدار و فروشنده یکسان 5-
ثبت وضعیت نادرست کالا و گروه نادرست برای کاهش تعرفه 10-


جدول کسر نمرات مزایده برای عدم پرداخت مزایده
مبلغ پایان مزایده (تومان) نمره منفی
0 تا 100 هزار 15-
100 تا 300 هزار 20-
300 تا 600 هزار 30-
600 هزار تا 1 میلیون 40-
1 تا 5 میلیون 50-
5 تا 10 میلیون 70-
بیشتر از 10 میلیون 100-
خریدار و فروشنده یکسان 5-


توجه: در صورتی که نمره صفر و یا کمتر از صفر شد، باید برای هر امتیاز منفی مبلغ هزار تومان پرداخت شود.

باز شدن حساب کاربری
چنانچه نمره فروش و مزایده کاربر به صفر برسد و حساب ایشان قفل شود، می تواند با پرداخت جریمه از پنل کاربری، حساب خود را به صورت خودکار باز کند.
برای این کار لطفا به ایسام من بروید و یا اینجا کلیک کنید.

در صفحه اول ایسام من، نمرات حساب های مختلف نمایش داده شده است. نمرات صفر یا منفی با علامت قرمز رنگ نشان داده شده است و دکمه پرداخت جریمه در زیر آن قابل مشاهده است. (تصویر پایین)

ایسام من

با کلیک بر روی دکمه پرداخت جریمه، به صفحه زیر هدایت می شوید.

پرداخت جریمه

در این صفحه مبلغ جریمه مرتبط برای هر حساب نمایش داده شده است و با کلیک بر روی دکمه "پرداخت جریمه" می توانید مبلغ مشخص شده را پرداخت کنید.

توجه: چنانچه موجودی حساب ایسام شما برای پرداخت جریمه کافی نباشد، در صفحه بعدی از شما خواسته می شود تا ابتدا حساب ایسام خود را شارژ کنید.
توجه 2: چنانچه حساب کاربری شما قفل شده است، لازم است تا با شماره ایسام 02128102 تماس بگیرید.

باز شدن حساب کاربری در اپلیکیشن
چنانچه حساب فروش شما قفل شده است، هنگام ثبت کالا در اپلیکیشن، پیام قفل بودن حساب فروش را مشاهده خواهید کرد. لطفا برای پرداخت جریمه و باز شدن حساب بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید. (تصویر پایین)

پرداخت جریمه فروش اپلیکیشن

چنانچه حساب مزایده شما قفل شده است، هنگام ثبت پیشنهاد برای مزایده در اپلیکیشن، پیام قفل بودن حساب مزایده را مشاهده خواهید کرد. لطفا برای پرداخت جریمه و باز شدن حساب بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید. (تصویر پایین)

پرداخت جریمه مزایده اپلیکیشن

توجه: چنانچه حساب کاربری شما قفل شده است، لازم است تا با شماره ایسام 02128102 تماس بگیرید.