انتخاب عکس پروفایل


قرار دادن تصاویر غیراخلاقی، دارای پوشش نامناسب، مستهجن، تصاویر موهن سیاسی و مذهبی و دلخراش در عکس پروفایل ممنوع است. در صورت مشاهده حساب کاربری فرد خاطی مسدود و برخورد قانونی انجام خواهد شد.