اگر پس از طرح شکایت عدم دریافت کالا، کالا را دریافت کنم چه می شود؟


در صورتی که پس از طرح شکایت، کالا را دریافت نمودید در قسمت توضیحات می توانید این مطلب را عنوان و از قسمت سمت چپ صفحه بخش " اختلاف با فروشنده حل شده و می خواهم شکایت خود را پس بگیرم" را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه صفحه شکایت غیر فعال خواهد شد.