چگونه شکایت کنم؟


در صورت عدم دریافت کالای خریداری شده در مهلت مقرر و یا عدم تطابق کالای خریداری شده با مشخصات نوشته شده در صفحه فروش، خریدار باید شکایت خود را در سایت ایسام ثبت کند.
زمان ثبت شکایت عدم دریافت کالا 7 روز پس از تاریخ ثبت بارنامه می باشد.
زمان ثبت شکایت عدم تطابق کالا با مشخصات ذکر شده در صفحه فروش، حداکثر 7 روز پس از دریافت کالا توسط خریدار می باشد.
شما (خریدار) برای طرح شکایت از دو روش زیر می توانید استفاده کنید:
1- در روش اول این مراحل را دنبال کنید:
ایسام من ← (1) فعالیت های من ← (2) خریدهای من ← (3) پرداختی ← (4) شکایت
شکایت

2- در روش دوم این مراحل را دنبال کنید:
ایسام من ← (1) حل اختلاف (2) ← انتخاب یکی از گزینه ها (3) ← درج شماره کالا (4)
توجه: برای به دست آوردن شماره کالای خود می توانید این مراحل را دنبال کنید:
ایسام من ← (1) فعالیت های من ← (2) خریدهای من ← (3) پرداختی
(جهت خروج از بخش راهنما و ورود به صفحه حل اختلاف برای طرح شکایت خود اینجا را کلیک کنید.)

حل اختلاف