چگونه شکایت کنم؟


در صورت عدم دریافت کالای خریداری شده در مهلت مقرر و یا عدم تطابق کالای خریداری شده با مشخصات نوشته شده در صفحه فروش، خریدار باید شکایت خود را در سایت ایسام ثبت کند.
زمان ثبت شکایت عدم دریافت کالا 7 روز پس از تاریخ ثبت بارنامه می باشد.
زمان ثبت شکایت عدم تطابق کالا با مشخصات ذکر شده در صفحه فروش، حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا توسط خریدار می باشد.
شما (خریدار) برای طرح شکایت از دو روش زیر می توانید استفاده کنید:
1- در روش اول این مراحل را دنبال کنید:
ایسام من ← (1) فعالیت های من ← (2) خریدهای من ← (3) پرداختی ← (4) شکایت
شکایت

2- در روش دوم این مراحل را دنبال کنید:
ایسام من ← (1) حل اختلاف (2) ← انتخاب یکی از گزینه ها (3) ← درج شماره کالا (4)
توجه: برای به دست آوردن شماره کالای خود می توانید این مراحل را دنبال کنید:
ایسام من ← (1) فعالیت های من ← (2) خریدهای من ← (3) پرداختی
(جهت خروج از بخش راهنما و ورود به صفحه حل اختلاف برای طرح شکایت خود اینجا را کلیک کنید.)

حل اختلاف