روش ارسال کالا توسط فروشنده


از آنجایی که سایت ایسام شخص حقوقی می باشد، کارت بانکی به شخص حقوقی تعلق نمی گیرد. به همین دلیل نمی تواند از سیستم کارت به کارت برای تسویه حساب با کاربران استفاده کند.

دلیل تاخیر در واریز وجوه مورد درخواست چیست؟
این امر بنا به دلایل مختلفی ممکن است صورت پذیرد:
1- عدم کامل بودن مشخصات هویتی درخواست کننده (مانند "مریم م" بجای "مریم ملکی")
2- نادرست بودن شماره شبای حساب بانکی (مانند عدم تطابق نام حساب بانکی با نام ثبت شده در ایسام، نادرست بودن شماره شبا)
3- محدودیت ساعت واریز: سیستم بانکی کشور استفاده از سیستم حواله بین بانکی پایا را فقط در ساعات و روزهای اداری قرار داده است. به همین دلیل درخواست های واریز در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل به اولین روز کاری منتقل می گردد.