ارسال کالا توسط شرکت های حمل کالا چند روز طول می کشد؟


حداکثر مدت زمان رسیدن بسته به مقصد مورد نظر با توجه به نوع سرویس ارسال متفاوت می باشد :
    الف. شرکت پست :
      پست پیشتاز : 2 تا 3 روز کاری
      پست سفارشی : 5 تا 8 روز کاری

    ب. شرکت تی پی جی :
      حداکثر 2 روز کاری

    پ. شرکت آرامکس :
      حداکثر 3 روز کاری

    ت. شرکت تیپاکس :
      2 تا 3 روز کاری