تعطیلات


فروشندگانی که قصد دارند به هر دلیلی مانند سفر و ... فروشگاه خود را برای مدتی تعطیل کنند، می توانند وارد حساب کاربری خود شوند. سپس در قسمت ایسام من / حساب ایسام من / تعطیلات، تاریخ مسافرت خود را ثبت نمایند. در این مدت کاربران می توانند کالای شما را خریداری کنند و به ایشان اطلاع داده می شود که زمان ارسال کالا پس از پایان تعطیلات فروشگاه است. فروشنده نیز باید پس از تاریخ تعیین شده کالا را برایشان ارسال کند.
دقت کنید که در این تاریخ کالاهایی که به صورت مزایده ثبت شده اند طبق روند عادی به فروش می رسند و این تاریخ شامل مزایدات نمی شود.
تعطیلات
با ثبت این تاریخ، در حالی که امکان خرید وجود دارد، این پیام نشان داده می شود:
فروشنده این کالا تا تاریخ ... امکان ارسال کالا را ندارد. شما می توانید کالا را خریداری نمایید و فروشنده پس از تاریخ فوق کالا را برای شما ارسال خواهد کرد.
آیکون تعطیلات

نکته:
فروشندگانی که برای فروشگاه خود تعطیلات اعلام نمی کنند، مهلت ارسال کالاهای فروخته شده آنها طبق روال عادی 36 ساعت از لحظه فروش رفتن کالا محاسبه می شود، البته روزهای تعطیل رسمی جزو این 36 ساعت محاسبه نمی شوند.
به عنوان مثال چنانچه خریداری کالایی را در تاریخ 28 اسفند 94 روز 5 شنبه خریداری کند، مهلت ارسال فروشنده تا روز بعد از تعطیلات رسمی نوروز خواهد بود و در نتیجه فروشنده می تواند کالای فروخته شده را در روز پنجم فروردین 95 ارسال کند.