سرویس رزرو در مزایدات


قیمت رزرو قیمتی است که فروشنده هنگام ثبت مزایده آن را تعیین می کند و اگر مزایده به آن قیمت نرسد فروشنده می تواند کالا را ارسال نکند و نمره منفی از حساب کاربری فروشنده کسر نخواهد شد و چنانچه مبلغ پبشنهادی کاربران شرکت کننده در مزایده از قیمت رزرو بیشتر شود، فروشنده می بایست کالا را ارسال کند.

مثال: فروشنده یک گوشی موبایل به صورت مزایده و با قیمت پایه 2000 تومان ثبت کرده است و قیمت رزرو را ۵۰۰ هزار تومان انتخاب کرده است.
اگر قیمت مزایده به ۵۰۰ هزارتومان نرسد، فروشنده می تواند کالا را ارسال نکند.
چنانچه قیمت مزایده به ۵۰۰ هزارتومان برسد و یا بالاتر برود فروشنده می بایست کالا را ارسال کند.

نکته 1: اگر پیشنهاد داده شده توسط خریدار به قیمت رزرو تعیین شده توسط فروشنده نرسد، ایشان برنده مزایده نخواهد بود حتی اگر بالاترین پیشنهاد را در مزایده داده باشد.
نکته 2: قیمت رزرو تعیین شده توسط فروشنده توسط شرکت کنندگان در مزایده قابل مشاهده نیست و تنها رسیدن یا نرسیدن پیشنهاد کاربران به قیمت رزرو به اطلاع آنها می رسد. به این صورت که اگر مبلغ مزایده به قیمت رزرو نرسیده باشد، در صفحه کالا مبلغ مزایده با رنگ قرمز نمایش داده می شود و هنگامی که مبلغ مزایده به قیمت رزرو رسیده باشد، این مبلغ با رنگ سبز نمایش داده می شود.

تعیین قیمت رزرو چه سودی برای فروشندگان دارد؟
تعیین قیمت رزرو باعث می شود تا فروشندگان بتوانند مبلغ پایه مزایده را با کمترین قیمت ثبت کنند و خریداران بیشتری را برای شرکت در مزایده تشویق کنند و در عین حال نیز اگر پیشنهادهای داده شده به قیمت رزرو مد نظر ایشان نرسیده باشد، کالا را ارسال نکنند و در صورت عدم ارسال کالا، نمره مزایده آنها کم نشود.

تعیین قیمت رزرو چه سودی برای خریداران دارد؟
اگر مزایده ای قیمت رزرو داشته باشد، پیشنهاد دهندگان هنگام ثبت پیشنهاد متوجه می شوند که پیشنهاد وارد شده آنها به قیمت رزرو فروشنده رسیده است و در نتیجه فروشنده کالا را برای آنها ارسال خواهد کرد و اگر قیمت پیشنهادی آنها به قیمت رزرو تعیین شده توسط فروشنده نرسیده باشد، می دانند که فروشنده کالا را ارسال نخواهد کرد و منتظر ارسال نمی مانند.

چرا تعیین قیمت رزرو پولی است؟
فروشندگان برای تعیین قیمت رزرو باید مبلغی پرداخت کنند. این موضوع باعث می شود تا فروشندگان کمتری قیمت رزرو برای مزایدات خود انتخاب کنند و تعداد زیادی از مزایدات بدون انتخاب قیمت رزرو ثبت شوند که این امر باعث می شود تا هیجان مزایدات حفظ شود.

اگر پیشنهاد داده شده خریدار در مزایده به قیمت رزرو تعیین شده نرسد، چه اتفاقی می افتد؟
در این صورت بالاترین پیشنهاد دهنده، برنده مزایده نخواهد بود و امکان پرداخت آن را ندارد. با این وجود، در صورت تمایل فروشنده و پس از اتمام مزایده، ایشان می توانند بالاترین پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مزایده انتخاب کنند تا خریدار مبلغ پیشنهادی خود را پرداخت کند. برای این کار فروشنده در ایسام من / فروش ها / مزایدات تایید نشده، در لیست "مزایدات به قیمت رزرو نرسیده" می تواند بالاترین پیشنهاد را تایید و یا رد نماید. در صورت تایید فروشنده خریدار از طریق پیامک و ایمیل و ... با خبر شده و می بایست وجه کالا را پرداخت نماید.

اگر فروشنده مبلغ رزرو مزایده را پرداخت کند، اما کاربری که بالاترین پیشنهاد را ثبت کرده است مزایده را پرداخت نکند، چه اتفاقی می افتد؟
در این صورت، فروشنده می تواند برای ثبت مجدد مزایده خود، به صورت رایگان قیمت رزرو تعیین کند و همچنین نمره مزایده کاربر خاطی کسر خواهد شد.

توجه 1: برای تشویق فروشندگان به ثبت مزایده با قیمت پایه 2000 تومان، اگر قیمت پایه مزایده بالای 100 هزار تومان باشد و فروش نرود، فروشنده می تواند کالا را به صورت رایگان با قیمت پایه 2000 تومان و با قیمت رزرو برای بار دوم ثبت نماید. در این صورت انتخاب قیمت رزرو الزامی و رایگان است.
مثال: فروشنده قیمت پایه مزایده لپتاپ را 2 میلیون تومان ثبت کرده و مزایده پیشنهادی نداشته است، ایشان می تواند همان مزایده لپتاپ را مجدد با قیمت پایه 2000 تومان و با قیمت رزرو، رایگان ثبت نماید.

توجه 2: در صورتی که در مزایده ای پیشنهادهای داده شده کاربران، از قیمت رزرو بالاتر باشد، قیمت مزایده به آن قیمت تغییر خواهد کرد.
مثال: قیمت پایه مزایده 2000 تومان و قیمت رزرو 50 هزار تومان است. اگر یکی از پیشنهاددهندگان مبلغ 100 هزار تومان را در سیستم وارد کند، قیمت مزایده به قیمت رزرو یعنی 50 هزار تومان تغییر خواهد کرد.
بنابراین چنانچه پیشنهاد دیگری توسط سایر کاربران در مزایده وارد نشود، مزایده به همان کاربری که قیمت رزرو یا بالاتر را وارد کرده است، فروخته خواهد شد.
لازم به ذکر است، چنانچه مزایده به قیمت رزرو نرسد و فروشنده به بالاترین پیشنهاد دهنده اجازه پرداخت دهد و بالاترین پیشنهاد دهنده وجه کالا را پرداخت نکند، از این پیشنهاد دهنده نمره منفی کسر خواهد شد و فروشنده می تواند کالا را مجدد به صورت رایگان ثبت کند.

توجه 3: اگر فروشنده ای کالای ممنوع برای فروش ثبت کند و کالای ایشان به دلیل عدم رعایت قوانین توافق نامه کاربری حذف شود و یا خود فروشنده کالا را حذف کند، مبلغی که ایشان بابت خدمات یا سرویس ها (مانند تعیین قیمت رزرو برای مزایده) پرداخت کرده است، به ایشان مسترد نخواهد شد.

هزینه انتخاب قیمت رزرو برای مزایده با قیمت پایه بیشتر از 2000 تومان، 10000 تومان است.
برای مشاهده جزییات بیشتر و جدول هزینه های انتخاب قیمت رزرو برای فروشندگان اینجا کلیک کنید.