فروش فوری در مزایده


فروش فوری در مزایده قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را خارج از مزایده با این قیمت بفروشد.
این سیستم به فروشنده ها کمک می کند تا کالای خود را به قیمتی که می خواهند سریع تر بفروشند. همینطور به خریدار کمک می کند تا زودتر کالا را بتواند خرید کند.
در صورتی که قیمت فروش فوری برای مزایده وارد نمایید تا زمانی که سقف پیشنهادات مزایده به نصف این قیمت نرسیده باشد کاربران می توانند کالا را با این قیمت خریداری کنند.
برای وارد کردن قیمت فروش فوری در مزایده، هنگام ثبت کالا در صفحه وارد کردن مشخصات کالا، قسمت چهارم (انتخاب روش فروش) بر روی مزایده کلیک کنید و در این قسمت قیمت فروش فوری را وارد کنید.
در صورتی که نمی خواهید کاربران امکان خرید فوری را داشته باشند این قسمت را خالی بگذارید.

فروش فوری در مزایده