پیشنهاد قیمت کمتر هنگام خریداین گزینه فقط در مورد کالاهایی که برای فروش با قیمت ثابت عرضه شده، قابل اجراست.
اگر فروشنده گزینه "پیشنهاد قیمت کمتر" را قرار داده، شما می توانید بهترین قیمتی که هم برای شما و هم برای فروشنده مناسب باشد را پیشنهاد داده تا در صورت توافق با یکدیگر ، اقدام به خرید آن کالا نمایید. شما و فروشنده می توانید به یکدیگر پیشنهاد متقابل دهید تا قیمت مورد توافق طرفین حاصل گردد.

پیشنهاد قیمت کمتر در هنگام خرید
به عنوان مثال فروشنده ایی کالایی را با قیمت 15.000 تومان عرضه کرده و گزینه " پیشنهاد قیمت کمتر " را نیز برای آن کالا قرار داده است . قیمت مورد نظر شما برای آن کالا 10.000 تومان می باشد، که شما با انتخاب گزینه "پیشنهاد قیمت کمتر" قیمت و تعداد کالای درخواستی را به فروشنده پیشنهاد می ‌دهید. در صورتی که قیمت پیشنهادی شما برای فروشنده مورد قبول باشد ، در ایسام من ← فعالیت های من ← خریدهای من ← منوی " پیشنهاد قیمت کمتر" نظر فروشنده را در مورد پیشنهاد خود ملاحظه نموده و در صورت موافقت با پیشنهاد شما ، می‌بایست وجه کالا را پرداخت نمائید. در صورتی که قیمت پیشنهادی شما مورد قبول فروشنده واقع نشد، در همان صفحه و به همین روش می تواند قیمت دیگری را پیشنهاد داده تا طرفین بر روی یک قیمتی به توافق رسیده و مبادله صورت پذیرد.
توجه: قیمت پیشنهادی خریدار نمی تواند کمتر از نصف مبلغ ثبت شده کالا باشد.