شروع با ایسام


سایت ایسام خریداران و فروشندگان کل کشور را به یكدیگر معرفی و متصل كرده و قادر می‌سازد تا با آرامش خاطر با یکدیگر به تجارت بپردازند!

روش كار سایت ایسام:
فروشنده محصول، جهت ثبت کالا در سایت اقدام می کند. این کالا می‌تواند فیزیکی یا مجازی، از عتیقه‌جات تا لوازم خانه و یا از كتاب گرفته تا تجهیزات ورزشی باشد. سپس فروشنده روش فروش آن را به صورت مزایده و یا فروش با قیمت ثابت انتخاب می‌كند.
  1. در یك مزایده آنلاین، پیشنهاددهی با مبلغی كه فروشنده مشخص كرده، آغاز می‌شود و طی چند روز معین در سایت ایسام باقی‌ می‌ماند. در این مدت خریداران پیشنهادهای خود را برای خرید آن كالا ارایه می‌نمایند. پس از پایان مزایده، خریداری كه بالاترین پیشنهاد را ارایه داده ‌است برنده می‌شود و کالا را خریداری می‌كند.
  2. هنگام عرضه كالاها به صورت فروش با قیمت ثابت، اولین خریداری كه مبلغ تعیین شده توسط فروشنده را می‌پذیرد می‌تواند كالای مورد نظر را به سبد خرید اضافه کرده و خریداری نماید.