مشاهده کالاهای ثبت شده توسط soheil1344

74150 SN74150
38,000 تومان
آی سی CIC9145E
10,000 تومان
74LS161
8,000 تومان
74HC148
5,000 تومان
74LS373 HD74LS373P ...
10,000 تومان
آی سی LM3900
10,000 تومان
آی سی LM747
25,000 تومان
75174
9,000 تومان
74LS123
7,500 تومان
SG2524
12,000 تومان
74HCT373
7,500 تومان
74LS259
9,000 تومان
75176
10,000 تومان
74LS85
8,500 تومان
75109
8,000 تومان
آی سی MC3403
12,000 تومان
آی سی LM380
30,000 تومان
74177
5,000 تومان
74LS54
10,000 تومان
74C76 7476
30,000 تومان
7448
15,000 تومان
74LS293 HD74LS293P
18,000 تومان
TL494
7,500 تومان
OPTO DIAC MOC3021
10,000 تومان
75107
5,000 تومان
74HCT574
9,000 تومان
74LS14
7,000 تومان
7489 SN7489
16,000 تومان
74LS624
60,000 تومان
74LS93 74HCT93
20,000 تومان
74181
19,000 تومان
74LS42
10,000 تومان
74LS32 74HC32 74HCT32
5,000 تومان
7447
10,000 تومان
آی سی LM324N
6,000 تومان
74LS86 74HCT86
5,000 تومان
دور سیم 9R
12,000 تومان
دور سیم 6R
9,000 تومان
آی سی D82C288-8
10,000 تومان
74LS640
5,000 تومان
74LS157
6,000 تومان
74LS154
40,000 تومان
آی سی D82C284-10
10,000 تومان
74LS645
6,000 تومان