مشاهده کالاهای ثبت شده توسط majidazadmehr

CPU AMD Athlon II X2 260
170,000 تومان
برچسب Intel
25,000 تومان
CPU AMD Athlon II X2 255
155,000 تومان
فن 7 سانتی
25,000 تومان
هیت سینک
17,000 تومان
هیت سینک
17,000 تومان
بوق بازر BUZZER
10,000 تومان
بوق بازر BUZZER
10,000 تومان
هارد Maxtor 160
120,000 تومان
هارد Samsung 160
120,000 تومان
CPU AMD Athlon X2 7750
120,000 تومان
کابل usb کیس
35,000 تومان
کابل usb کیس
17,000 تومان
قاب کیس خالی
150,000 تومان
قاب کیس خالی
165,000 تومان
قاب کیس خالی
150,000 تومان
%20
پاور380 AcBel

249,000   199,200 تومان