esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
انتیک سرا
انتیک سرا

آدرس اختصاصی:
antiksara.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1392/08/16
بجنورد
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 169 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
antiksara

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه انتیک سرا

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه انتیک سرا | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه انتیک سرا | در سایت ایسام

مزایده
تعداد پیشنهادات : 23
آخرین پیشنهاد :
۷۳,۰۰۰ تومان
2:2:10:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 37
آخرین پیشنهاد :
۷۲,۰۰۰ تومان
2:2:9:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 6
آخرین پیشنهاد :
۴,۵۰۰ تومان
2:2:7:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 11
آخرین پیشنهاد :
۹,۵۰۰ تومان
2:2:6:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 9
آخرین پیشنهاد :
۸,۲۵۰ تومان
2:2:5:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
۲,۰۰۰ تومان
2:2:3:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 10
آخرین پیشنهاد :
۲۶,۱۰۰ تومان
2:2:2:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 4
آخرین پیشنهاد :
۳,۷۵۰ تومان
2:2:1:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 4
آخرین پیشنهاد :
۳,۷۵۰ تومان
2:2:0:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 6
آخرین پیشنهاد :
۴,۵۰۰ تومان
2:1:59:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 4
آخرین پیشنهاد :
۳,۷۵۰ تومان
2:1:58:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
۳,۰۰۰ تومان
2:1:57:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 27
آخرین پیشنهاد :
۵۷,۰۰۰ تومان
2:1:55:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 14
آخرین پیشنهاد :
۱۳,۲۵۰ تومان
2:1:54:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
۶,۲۵۰ تومان
2:1:51:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
۶,۰۰۰ تومان
2:1:50:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
۶,۲۵۰ تومان
2:1:49:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 5
آخرین پیشنهاد :
۴,۲۵۰ تومان
2:1:48:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 8
آخرین پیشنهاد :
۶,۵۰۰ تومان
2:1:47:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 4
آخرین پیشنهاد :
۳,۰۰۰ تومان
2:1:45:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت