esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
فروشگاه بزرگ خلوص بندر
فروشگاه بزرگ خلوص بندر

آدرس اختصاصی:
khulosbandar
.esam.ir


تاریخ ایجاد: 1395/06/30
بندر ماهشهر
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 33 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
khulosbandar

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بزرگ خلوص بندر

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بزرگ خلوص بندر | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بزرگ خلوص بندر | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
12:12:26
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۹۰۰ تومان
12:12:26
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۱,۹۰۰ تومان
12:12:26
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۴,۹۹۹ تومان
12:12:26
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷۷,۵۰۰ تومان
12:12:26
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷,۵۰۰ تومان
12:12:26
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۹,۹۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰,۰۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۵,۰۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۹,۹۹۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰,۰۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۵,۹۹۹ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴۵,۰۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۴,۹۹۹ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰۱,۰۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۸۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳۰,۰۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۵۰۰ تومان
1:12:10:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
1:12:8:26
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت