esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
فروشگاه بزرگ خلوص بندر
فروشگاه بزرگ خلوص بندر

آدرس اختصاصی:
khulosbandar
.esam.ir


تاریخ ایجاد: 1395/06/30
بندر ماهشهر
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 36 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
khulosbandar

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بزرگ خلوص بندر

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بزرگ خلوص بندر | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بزرگ خلوص بندر | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
220,000 تومان
2:5:58:41
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
30,000 تومان
2:5:58:41
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
45,000 تومان
2:5:58:41
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
40,000 تومان
2:5:58:41
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
30,000 تومان
2:5:58:41
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
55,000 تومان
2:5:58:41
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
45,000 تومان
5:58:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
10,000 تومان
5:58:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
5:58:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
49,999 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
5,000 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
25,000 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
20,000 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
29,990 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
27,000 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
10,000 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
3,600 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
20,000 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
19,900 تومان
5:50:41
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت