esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
گوهررود
گوهررود

آدرس اختصاصی:
mostaf0438.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1395/06/25
اصفهان
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 52 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
mostaf0438

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه گوهررود

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه گوهررود | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه گوهررود | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
۱۰۰,۰۰۰ تومان
4:16:1:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
6:56:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 5
آخرین پیشنهاد :
۴,۵۸۵ تومان
6:53:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 19
آخرین پیشنهاد :
۲۴,۵۰۰ تومان
2:52:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
4:51:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳۰,۰۰۰ تومان
2:50:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۲,۰۰۰ تومان
1:50:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
۱۰,۰۰۰ تومان
2:50:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۵,۰۰۰ تومان
2:50:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۲,۰۰۰ تومان
2:50:13
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۲,۰۰۰ تومان
16:16:13
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
۶,۰۰۰ تومان
16:16:13
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
2:16:16:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 8
آخرین پیشنهاد :
۱۹,۵۵۰ تومان
4:15:17:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 21
آخرین پیشنهاد :
۲۵,۰۰۰ تومان
4:12:56:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰,۰۰۰ تومان
12:56:13
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۵,۰۰۰ تومان
12:56:13
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۲,۰۰۰ تومان
12:56:13
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰,۰۰۰ تومان
12:56:13
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۰,۰۰۰ تومان
12:56:13
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت