esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
فروشگاه آزاد هخامنش
فروشگاه آزاد هخامنش

آدرس اختصاصی:
Hakhamanish
.esam.ir


تاریخ ایجاد: 1395/06/12
شیراز
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 43 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
Hakhamanish

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه آزاد هخامنش

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه آزاد هخامنش | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه آزاد هخامنش | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
10,000 تومان
16:39:14
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
23,000 تومان
5:15:1:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
26,000 تومان
5:15:1:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
9,000 تومان
3:15:1:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
13,500 تومان
3:15:1:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
7,500 تومان
3:15:1:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
14,000 تومان
3:16:21:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
16,000 تومان
3:16:21:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
7,000 تومان
3:16:21:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
8,000 تومان
3:16:21:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
8,000 تومان
1:16:21:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
19,000 تومان
3:15:6:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:16:30:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
6,000 تومان
3:15:4:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
8,000 تومان
3:15:4:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
6,000 تومان
3:15:4:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
18,000 تومان
3:15:4:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
24,000 تومان
3:15:4:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
18,000 تومان
1:15:4:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
7,500 تومان
1:15:4:13
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت