esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
کارا الکترونیک
کارا الکترونیک

آدرس اختصاصی:
karaElecteronic
.esam.ir


تاریخ ایجاد: 1395/04/15
شهرضا
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 63 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
karaElecteronic

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کارا الکترونیک

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کارا الکترونیک | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کارا الکترونیک | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
۸,۰۰۰ تومان
3:13:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۵,۰۰۰ تومان
3:13:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳۶,۰۰۰ تومان
3:13:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰,۰۰۰ تومان
3:13:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۸,۵۰۰ تومان
3:13:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۰,۰۰۰ تومان
4:13:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۵,۰۰۰ تومان
4:13:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۴,۰۰۰ تومان
4:10:20:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰۰,۰۰۰ تومان
4:10:20:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴۵,۰۰۰ تومان
4:10:20:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
4:10:20:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۸,۰۰۰ تومان
4:10:20:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۵,۰۰۰ تومان
4:10:20:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۸۵,۰۰۰ تومان
5:10:20:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۸,۰۰۰ تومان
2:22:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
2:22:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶,۰۰۰ تومان
2:22:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۴,۰۰۰ تومان
2:22:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۶,۰۰۰ تومان
2:22:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۸,۰۰۰ تومان
2:22:26:59
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت