esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
سبد کالا
سبد کالا

آدرس اختصاصی:
sabad_kala.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1394/06/14
ملایر
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 76 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
sabad_kala

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه سبد کالا

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه سبد کالا | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه سبد کالا | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
2,222 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
15,555 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
9,999 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
16,666 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
12,222 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
310,000 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
10,000 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
12,222 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
2,000 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:5:3:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:5:2:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:5:2:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:5:2:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
22,222 تومان
2:5:2:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
14,444 تومان
2:5:2:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
10,000 تومان
2:5:2:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
20,000 تومان
2:5:2:28
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت