بازار مستقیم و ارزان
بازار مستقیم و ارزان
آدرس اختصاصی:
bazareomde.esam.ir
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴/۰۶/۱۴


نام کاربری: jimy20 1807

bazareomde
تمام کالاها

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بازار مستقیم و ارزان

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بازار مستقیم و ارزان | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بازار مستقیم و ارزان | در سایت ایسام

مزایده
‎۱۶:۴۶:۲۲
قیمت پایه :
۷۵,۰۰۰ تومان

مزایده
۲روز
تعدا پیشنهادات
۲
بالاترین پیشنهاد :
۲,۵۰۰ تومان

مزایده
۳روز
قیمت پایه :
۹۹,۰۰۰ تومان

مزایده
۲روز
قیمت پایه :
۱۷۹,۰۰۰ تومان

مزایده
۳روز
قیمت پایه :
۳۹۹,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۳:۱:۲۲
قیمت پایه :
۹۹,۰۰۰ تومان

مزایده
۳روز
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان

مزایده
۲روز
تعدا پیشنهادات
۲
بالاترین پیشنهاد :
۱۶,۵۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۵۵,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۲۵۰,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۵۵,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۵۹,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۷۰,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۴۹۵,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۹۹,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۳:۴۱:۲۲
قیمت پایه :
۹۹,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۹۵,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۲۹۹,۰۰۰ تومان

مزایده
۱روز
قیمت پایه :
۵۵,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۳:۳۸:۲۲
قیمت پایه :
۱۷۵,۰۰۰ تومان