esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
ساتریکس نقره
ساتریکس نقره

آدرس اختصاصی:
satrix.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1394/05/08
بروجرد
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 150 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
satrix

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه ساتریکس نقره

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه ساتریکس نقره | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه ساتریکس نقره | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
۱۲۵,۰۰۰ تومان
2:19:59:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷۵,۰۰۰ تومان
2:19:59:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷۵,۰۰۰ تومان
2:19:59:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷۵,۰۰۰ تومان
2:19:59:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۸۰,۰۰۰ تومان
2:19:59:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷۵,۰۰۰ تومان
2:19:58:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰۰,۰۰۰ تومان
2:19:58:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷۵,۰۰۰ تومان
2:19:58:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۲۵,۰۰۰ تومان
2:19:58:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۳۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۸۵,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۱۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۵۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۱۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۸۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۲۵,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۹۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶۵,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۱۰,۰۰۰ تومان
2:19:57:40
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت