esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
ساتریکس نقره
ساتریکس نقره

آدرس اختصاصی:
satrix.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1394/05/08
بروجرد
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 103 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
satrix

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه ساتریکس نقره

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه ساتریکس نقره | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه ساتریکس نقره | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
180,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
125,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
125,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
140,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
155,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
275,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
200,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
100,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
200,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
80,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
65,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
130,000 تومان
2:6:3:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
90,000 تومان
2:5:47:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
90,000 تومان
2:5:47:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
90,000 تومان
2:5:47:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
95,000 تومان
2:5:47:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
85,000 تومان
2:5:47:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
75,000 تومان
2:5:47:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
80,000 تومان
2:5:47:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
80,000 تومان
2:5:46:38
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت