esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
کادوکالا
کادوکالا

آدرس اختصاصی:
kadokala.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1394/04/02
شاهرود
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 119 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
kadokala

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کادوکالا

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کادوکالا | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کادوکالا | در سایت ایسام

مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
20,000 تومان
2:8:42:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
2:8:7:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 9
آخرین پیشنهاد :
14,500 تومان
2:7:41:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 8
آخرین پیشنهاد :
11,500 تومان
2:7:19:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
2:7:15:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
2:7:5:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
6,000 تومان
3:6:36:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
49,999 تومان
1:2:23:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
19,999 تومان
2:22:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
19,999 تومان
2:22:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
29,900 تومان
2:21:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
29,900 تومان
2:21:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
29,900 تومان
2:21:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
21,999 تومان
2:21:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
24,999 تومان
2:21:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
99,000 تومان
2:21:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
79,999 تومان
2:21:27
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 8
آخرین پیشنهاد :
7,250 تومان
2:7:44:27
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت