esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
کادوکالا
کادوکالا

آدرس اختصاصی:
kadokala.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1394/04/02
شاهرود
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 64 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
kadokala

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کادوکالا

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کادوکالا | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه کادوکالا | در سایت ایسام

مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
۲,۵۰۰ تومان
2:14:25
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 6
آخرین پیشنهاد :
۷,۰۰۰ تومان
2:9:25
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
۲۷,۰۰۰ تومان
2:1:25
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
4:23:41:25
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
۲,۵۰۰ تومان
3:23:35:25
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
۲,۰۰۰ تومان
2:23:32:25
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
۲,۵۰۰ تومان
1:23:29:25
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
۲,۵۰۰ تومان
23:24:25
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
۲,۰۰۰ تومان
4:23:19:25
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
۲,۰۰۰ تومان
3:23:17:24
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
۲,۰۰۰ تومان
2:23:15:24
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
۲,۵۰۰ تومان
1:23:13:24
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 9
آخرین پیشنهاد :
۱۷,۵۰۱ تومان
1:59:24
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 14
آخرین پیشنهاد :
۱۶,۵۰۰ تومان
44:24
 دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 11
آخرین پیشنهاد :
۱۶,۵۱۶ تومان
1:16:24
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 15
آخرین پیشنهاد :
۱۹,۰۰۰ تومان
1:4:24
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
۲,۰۰۰ تومان
2:47:24
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
1:41:24
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 11
آخرین پیشنهاد :
۱۰,۰۰۰ تومان
28:24
 دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 14
آخرین پیشنهاد :
۱۴,۵۰۰ تومان
18:24
 دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت