فروشگاه اینترنتی تک
فروشگاه اینترنتی تک
آدرس اختصاصی:
tak1394.esam.ir
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

tak1394
تمام کالاها

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه اینترنتی تک

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه اینترنتی تک | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه اینترنتی تک | در سایت ایسام

مزایده
‎۲۰:۳۷:۲۱

قیمت پایه :
۶۵۰,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۲۰:۳۴:۲۱

قیمت پایه :
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۲۰:۱۳:۲۱

قیمت پایه :
۷۸۰,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۹:۵۳:۲۱

قیمت پایه :
۶۸,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۹:۵۰:۲۱

قیمت پایه :
۶۵,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۳۶:۲۱

قیمت پایه :
۳,۸۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۲۷:۲۱

قیمت پایه :
۴,۲۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۲۴:۲۱

قیمت پایه :
۴,۲۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۲۰:۲۱

قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۱۶:۲۱

قیمت پایه :
۳,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۱۰,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۲,۵۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۷۵,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۲۵,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۴,۵۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۳,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۱۸,۰۰۰ تومان

مزایده
‎۱۶:۴:۲۱

قیمت پایه :
۶,۰۰۰ تومان