esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
فروشگاه اینترنتی تک
فروشگاه اینترنتی تک

آدرس اختصاصی:
tak1394.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1394/01/27
بابل
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 53 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
tak1394

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه اینترنتی تک

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه اینترنتی تک | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه اینترنتی تک | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
۶۰,۰۰۰ تومان
15:37:33
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۵۵,۰۰۰ تومان
2:15:28:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶۵,۰۰۰ تومان
2:15:6:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶۹,۰۰۰ تومان
2:14:59:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶۹,۰۰۰ تومان
2:14:56:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۵۷,۰۰۰ تومان
2:14:50:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳,۰۰۰ تومان
2:14:34:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳,۰۰۰ تومان
2:14:26:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۳۵,۰۰۰ تومان
2:14:20:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶۰,۰۰۰ تومان
2:12:48:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳۵,۰۰۰ تومان
2:12:34:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳۰,۰۰۰ تومان
2:12:31:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲۳۰,۰۰۰ تومان
2:12:29:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
2:11:17:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۰,۰۰۰ تومان
2:11:3:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷,۰۰۰ تومان
2:11:0:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۲,۰۰۰ تومان
2:10:55:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۱۱,۰۰۰ تومان
2:10:53:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۷,۰۰۰ تومان
2:10:49:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۶,۰۰۰ تومان
2:10:45:33
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت