esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
بازرگانی زیما آی تی
buy360

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بازرگانی زیما آی تی

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بازرگانی زیما آی تی | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه بازرگانی زیما آی تی | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
149,000 تومان
2:18:42:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
19,000 تومان
6:9:31:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
71,000 تومان
2:1:0:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
39,000 تومان
2:58:14
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
41,000 تومان
2:41:14
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
16,500 تومان
2:29:14
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
59,000 تومان
2:20:14
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
51,000 تومان
4:7:14
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
73,000 تومان
2:2:14
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
29,000 تومان
3:23:54:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
1,399,000 تومان
1:23:47:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
1,399,000 تومان
1:23:47:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
449,000 تومان
1:23:34:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
6,999 تومان
1:23:34:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
589,000 تومان
1:23:34:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
239,000 تومان
1:23:33:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
199,000 تومان
1:23:33:14
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت