esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
لاویز
laviz

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه لاویز

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه لاویز | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه لاویز | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
1:8:49:52
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
8:45:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
8:39:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
10,000 تومان
8:25:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
5:41:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
5:33:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
3:38:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 10
آخرین پیشنهاد :
14,000 تومان
22:52:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
40,000 تومان
22:52:52
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
38,000 تومان
65,000 تومان
20,000 تومان
50,000 تومان
15,000 تومان
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت