esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
فروشگاه الکترونیکی Sevda
فروشگاه الکترونیکی Sevda

آدرس اختصاصی:
esevda.esam.ir

تاریخ ایجاد: 1393/08/22
دوگنبدان
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 17 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
esevda

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه الکترونیکی Sevda

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه الکترونیکی Sevda | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه الکترونیکی Sevda | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
6:18:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۴,۰۰۰ تومان
6:5:37
 روز   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۲,۵۰۰ تومان
2:5:10:37
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
۳,۰۰۰ تومان
2:5:10:36
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافق نامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت