esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
چی چست
چی چست

آدرس اختصاصی:
cheechest_banknot
.esam.ir


تاریخ ایجاد: 1393/06/02
ارومیه
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 318 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
cheechest_banknot

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه چی چست

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه چی چست | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه چی چست | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:41:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:40:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:39:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
2:37:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
2:36:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:35:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
2:34:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:34:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:33:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:32:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:31:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:30:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
2:29:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 7
آخرین پیشنهاد :
16,500 تومان
2:28:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
4,750 تومان
2:26:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
5,000 تومان
2:3:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 5
آخرین پیشنهاد :
4,500 تومان
1:56:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
1:54:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
1:50:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
1:49:18
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت