esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
پردیس پارس
paradise_parse

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه پردیس پارس

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه پردیس پارس | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه پردیس پارس | در سایت ایسام

مزایده
تعداد پیشنهادات : 13
آخرین پیشنهاد :
44,000 تومان
7:10:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 18
آخرین پیشنهاد :
42,388 تومان
7:7:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 20
آخرین پیشنهاد :
21,388 تومان
7:5:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 17
آخرین پیشنهاد :
21,000 تومان
7:4:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 11
آخرین پیشنهاد :
19,600 تومان
7:2:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 9
آخرین پیشنهاد :
7,500 تومان
7:1:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
7:0:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
2,000 تومان
6:56:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
2,000 تومان
6:55:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
2,000 تومان
6:53:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
6:52:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 2
آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان
6:50:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
6:49:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 4
آخرین پیشنهاد :
3,750 تومان
6:47:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
2,000 تومان
6:46:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
6:44:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 3
آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان
6:43:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
تعداد پیشنهادات : 1
آخرین پیشنهاد :
2,000 تومان
6:41:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
6:40:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
2,000 تومان
6:38:55
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت