esam logo
جهت خرید و فروش در ایسام، وارد شوید      
فراز رایانه اذر
فراز رایانه اذر

آدرس اختصاصی:
FARAZRAYANEH
.esam.ir


تاریخ ایجاد: 1392/12/01
تبریز
اضافه به فروشندگان مورد علاقه


کلیه کالاها [ 130 ]
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورودهنوز در ایسام فروشگاه ندارید؟!
پس عجله کنید!!!


ثبت نام
FARAZRAYANEH

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه فراز رایانه اذر

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه فراز رایانه اذر | سایت ایسام

خرید و فروش اینترنتی کالا از فروشگاه فراز رایانه اذر | در سایت ایسام

مزایده
قیمت پایه :
10,000 تومان
2:3:12:23
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
50,000 تومان
1:6:37:23
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
5,000 تومان
1:6:37:23
 روز   ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
15,000 تومان
15:7:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
100,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
60,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
20,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
100,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
12,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
12,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
160,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
50,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
75,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
40,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
100,000 تومان
13:37:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
30,000 تومان
5:39:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
40,000 تومان
5:39:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
50,000 تومان
5:39:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
مزایده
قیمت پایه :
40,000 تومان
5:39:23
 ساعت   دقیقه   ثانیه 
بانک ملت
استفاده از سایت ایسام مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات سیستم های تجارت ویرا سام با مسئولیت محدود تحت شماره ٣٣٩٣٩٣ است.
استفاده از کليه مطالب و تصاوير اين سايت غير مجاز مي باشد.
پذیرش کلیه کارتهای متصل به شبکه شتاب از طریق سیستم به پرداخت بانک ملت