جستجو در گروه خرید اسکناس در سایت ایسام

جستجو در گروه خرید اسکناس با متنوع ترین طبقه بندی ها و مناسب ترین قیمت ها در سایت ایسام

خرید اسکناس

فروش اسکناس

مزایده اسکناس

مشاهده نتایج جستجو برای خرید، فروش و مزایدات اینترنتی انواع کالای اسکناس در سایت ایسام

خرید اسکناس نو

خرید اسکناس آکبند

خرید اسکناس کارکرده

خرید اسکناس دست دوم

خرید اسکناس دست دوم

خرید، فروش و مزایده اینترنتی اسکناس سایت ایسام مناسب ترین محل برای خرید و فروش کالاهای نو و کارکرده

جستجوی اسکناس در تمام گروه ها

توضیحات کامل درباره خرید اینترنتی اسکناس در سایت ایسام

جستجو بر اساس ویژگی ها
گروه ها
وضعیت کالابازه قیمت (تومان)
ازتا
فروشنده
قرعه کشی آیفون 7
قرعه کشی آیپد
آلبوم خام سکه و اسکناس
ترتیب:
شکل نمایش:


اسکناس
 • ‎۰:۸:۳۱ باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۴۰,۰۰۰  تومان
اسکناس
 • ‎۰:۹:۳۱ باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
جفت عراق قدیمی : 50 دینار زیبا و کمیاب
 • ‎۰:۲۲:۳۱ باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۴,۹۰۰  تومان
جفت اسکناس عراق
تک بانکی 1 جیائو چین 1980 (زیبا***)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف ادرد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 50 ریال (انصاری-مهران)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۴ پیشنهاد
۳,۷۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف ارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال (هویدا-سمیعی)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۱۹ پیشنهاد
۴۸,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۲۶۰ ت*، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
200 ریال (انصاری-مهران) میدان شهیاد (کمیاب)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
10 روپیه هند + 1 دینار عراق (قدیمی)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
5 لیر سوریه 1991 (بسیار زیبا) قدیمی*****
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
4 عدد اسکناس محمدرضاشاه
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال بارگاهی
 • ۱روز باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
50 ریال (آموزگار-سمیعی) کیفیت عالی
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
1000 ریال سورشارژِی (انصاری-مهران)در حد بانکی
 • ۱روز باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۱۳۰ ت- کمیاب***، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
1 پوند مصر (قدیمی******)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
1000 ریال (انصاری-مهران)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک بانکی 1 توگروک مغولستان 1966 (قدیمی****)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف ادرد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
50 ریال محمدرضاشاه 1330 (کیفیت بسیار عالی)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۸ پیشنهاد
۷,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۲۲۰ ت)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت سوپر بانکی 100 ریال (آموزگار-جهانشاهی)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۷۵ ت)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
50 ریال (هویدا-سمیعی)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 20 ریال (بهنیا-سمیعی)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۷۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 20 ریال (آموزگار-سمیعی)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف ادرد-قیمت کتاب: ۴۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
5 منات ترکمنستان (قدیمی***) زیبا****
 • ۲روز باقیمانده
 • ۱ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک سوپر بانکی 1 سنتاوو نیکاراگوئه (زیبا)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
100 ریال (آموزگار-جهانشاهی)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
2 روپیه پاکستان (قدیمی*****)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
1 لیر سوریه 1982 (قدیمی****)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
1000 ریال (یگانه-مهران) کیفیت بسیار عالی
 • ۲روز باقیمانده
 • ۲ پیشنهاد
۲,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۸۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 50 ریال سورشارژی (کمیاب***)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۸ پیشنهاد
۶,۵۵۵  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۱۶۰ ت*** توضیحات جدید را مطالعه نمایید
25 دینار عراق (قدیمی*******)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
50 ریال رضاشاه 1317 (با مهر قرمز 1320) کمیاب*
 • ۲روز باقیمانده
 • ۴۴ پیشنهاد
۳۱۰,۰۰۱  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (کیفیت عالی - قیمت کتاب: ۲۸۰۰۰۰۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
500 لیر لبنان 1988 (کیفیت بسیار خوب****) زیبا
 • ‎۱۲:۲۸:۳۱ باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
3 روبل روسیه 1905 (قدیمی*****)
 • ‎۱۱:۵۸:۳۱ باقیمانده
 • ۱ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
10000 ریال تظاهراتی (کیفیت عالی)
 • ‎۱۱:۵۳:۳۱ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۶,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
500 ریال (آموزگار-جهانشاهی)
 • ‎۱۱:۵۷:۳۱ باقیمانده
 • ۱۴ پیشنهاد
۱۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک بانکی 10 ریال محمدرضاشاه 1340
 • ‎۱۲:۲۹:۳۱ باقیمانده
 • ۲ پیشنهاد
۲,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد، حاشیه سفید پشت اسکناس لکه بسیار خفیف دارد
50 ریال (آموزگار-یگانه) در حد بانکی
 • ‎۱۲:۳۳:۳۱ باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال محمدرضاشاه 1350
 • ‎۱۲:۰:۳۱ باقیمانده
 • ۸ پیشنهاد
۱۴,۷۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۱۱۰ ت) حاشیه سفید لکه خفیف دارد
100 ریال (آموزگار-فرمانفرما قرمز)
 • ‎۱۲:۲:۳۱ باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال (انصاری-یگانه)
 • ‎۱۲:۷:۳۱ باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۱۴,۷۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
10 افغانی افغانستان (قدیمی******)
 • ‎۱۲:۱۰:۳۱ باقیمانده
 • ۵ پیشنهاد
۳,۷۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (در قسمت فیلیگران پارگی دارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
200 ریال (آموزگار-جهانشاهی)
 • ‎۱۲:۱۱:۳۱ باقیمانده
 • ۲ پیشنهاد
۲,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
500 ریال (انصاری-مهران)
 • ‎۱۲:۱۵:۳۱ باقیمانده
 • ۲ پیشنهاد
۲,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
20 ریال رضاشاه 1317 (بدون مهر) کیفیت بسیارخوب
 • ‎۱۲:۲۰:۳۱ باقیمانده
 • ۸۷ پیشنهاد
۲۱۶,۷۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شماره فارسی-قیمت کتاب: ۱۶۰۰۰۰۰ ت**، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
100 ریال (هویدا-سمیعی)
 • ‎۱۲:۲۱:۳۱ باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 50 ریال (یگانه-خوش کیش)
 • ‎۱۲:۲۴:۳۱ باقیمانده
 • ۱۵ پیشنهاد
۱۶,۸۸۸  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکسگتی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۴۴ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 1 یوآن چین (زیبا******)
 • ‎۱۲:۲۵:۳۱ باقیمانده
 • ۳ پیشنهاد
۳,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (تای خفیف دارد)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 50 ریال محمدرضاشاه 1333 (کمیاب***)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۳۷ پیشنهاد
۵۸,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (روی فیلیگران یک نقطه لکه ریز دارد-، قیمت کتاب: ۳۵۰ ت****
100 روبل روسیه 1910 (قدیمی*******)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۱ پیشنهاد
۲,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید

تعداد در صفحه: