جستجو در گروه خرید اسکناس در سایت ایسام

جستجو در گروه خرید اسکناس با متنوع ترین طبقه بندی ها و مناسب ترین قیمت ها در سایت ایسام

خرید اسکناس

فروش اسکناس

مزایده اسکناس

مشاهده نتایج جستجو برای خرید، فروش و مزایدات اینترنتی انواع کالای اسکناس در سایت ایسام

خرید اسکناس نو

خرید اسکناس آکبند

خرید اسکناس کارکرده

خرید اسکناس دست دوم

خرید اسکناس دست دوم

خرید، فروش و مزایده اینترنتی اسکناس سایت ایسام مناسب ترین محل برای خرید و فروش کالاهای نو و کارکرده

جستجوی اسکناس در تمام گروه ها

توضیحات کامل درباره خرید اینترنتی اسکناس در سایت ایسام

جستجو بر اساس ویژگی ها
گروه ها
وضعیت کالابازه قیمت (تومان)
ازتا
فروشنده
سکه
ذره بین، ذره بین اسکناس
لپ تاپ
موبایل، تلفن همراه
ساعت مچی
تسبیح
حلقه و انگشتر
آلبوم خام سکه و اسکناس
ترتیب:
شکل نمایش:


80 عدد اسکناس پهلوی
 • ‎۲:۵۴:۱۲ باقیمانده
۱,۶۵۰,۰۰۰  تومان
کیفیت مختلف
3 جفت سریال متوالی 500ریال بارگاهی سوپر بانکی
 • ‎۴:۱۲:۱۲ باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۲۵۵,۰۰۰  تومان
اردلان - مولوی |ارزشمند و قیمتی | بی عیب و خشک ۱۰۰% سوپر بانکی
اسکناس قدیمی روسی 1905
 • ‎۴:۳۲:۱۲ باقیمانده
 • ۰ پیشنهاد
۵,۰۰۰  تومان
طبق تصویر
جفت 10 ریال سری سوم محمدرضاشاه (کمیاب****)
 • ‎۱۷:۸:۱۲ باقیمانده
 • ۷۲ پیشنهاد
۱۸۰,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (تا و لکه دارد-قیمت کتاب: ۴۵۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
10 ریال کلاه بزرگ رضا شاه (کیفیت بسیار خوب)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۳۲ پیشنهاد
۱۹۳,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰۰ ت** کمیاب*****، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت سوپر بانکی 10000 ریال (ایروانی-نوربخش)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۳۳ پیشنهاد
۶۵,۱۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 1000 ریال (انصاری-مهران)
 • ‎۱۶:۴۹:۱۲ باقیمانده
 • ۳۰ پیشنهاد
۶۸,۶۶۶  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی دارد-قیمت کتاب: ۲۸۰ ت)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
10 ریال سری اول محمدرضاشاه (کیفیت عالی)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۲۲ پیشنهاد
۳۹,۸۸۸  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۵۰۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
باند 1000 تومانی دانش مظاهری
 • ۴روز باقیمانده
 • ۵۷ پیشنهاد
۱۰۱,۰۰۰  تومان
۱تا۱۰۰ سوپر بانکی
20 ریال رضاشاه 1317 (کمیاب******)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۲۱ پیشنهاد
۵۴,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت سوپر بانکی 10 ریال محمدرضاشاه 1340
 • ‎۱۶:۴۳:۱۲ باقیمانده
 • ۱۸ پیشنهاد
۲۹,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت سوپر بانکی 100 ریال سورشارژِی
 • ‎۱۶:۵۱:۱۲ باقیمانده
 • ۱۵ پیشنهاد
۱۷,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
50 مارک آلمان 1919 (قدیمی*******)
 • ‎۱۷:۱:۱۲ باقیمانده
 • ۱۰ پیشنهاد
۸,۷۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال (هویدا-سمیعی)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۱۶ پیشنهاد
۷۱,۸۸۸  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۲۶۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک بانکی 10 ریال محمدرضاشاه 1333
 • ‎۱۷:۲:۱۲ باقیمانده
 • ۱۳ پیشنهاد
۱۱,۸۹۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک سوپر بانکی 5 ریال محمدرضاشاه
 • ۱روز باقیمانده
 • ۱۶ پیشنهاد
۷۱,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۱۳۰ ت***، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 200 ریال (انصاری-مهران)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۱۳ پیشنهاد
۱۳,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۱۱۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 50 ریال محمدرضاشاه 1350
 • ۳روز باقیمانده
 • ۱۴ پیشنهاد
۱۴,۳۸۸  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۶۵ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت سوپر بانکی 5000 ریال (ایروانی-نوربخش)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۱۵ پیشنهاد
۳۲,۱۱۱  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۶۵ ت*** توضیحات جدید را مطالعه نمایید
100 ریال (یگانه-مهران) در حد بانکی
۱۵,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال (انصاری-مهران)
 • ‎۱۶:۵۵:۱۲ باقیمانده
 • ۱۴ پیشنهاد
۱۵,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی دارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت سوپر بانکی 20 ریال (انصاری-مهران)
 • ‎۱۶:۳۶:۱۲ باقیمانده
 • ۱۱ پیشنهاد
۹,۷۶۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
200 ریال (آموزگار-فرمانفرما قرمز) کمیاب**
 • ‎۱۶:۵۶:۱۲ باقیمانده
 • ۱۳ پیشنهاد
۱۲,۲۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (کیفیت بسیار خوب- قیمت کتاب: ۳۲۵ ت
4 عدد اسکناس محمدرضاشاهی (در حد بانکی)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۱۳ پیشنهاد
۱۳,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 2000 ریال (ایروانی-قاسمی) الله
 • ‎۱۶:۴۶:۱۲ باقیمانده
 • ۱۲ پیشنهاد
۱۶,۷۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب:۷۰ ت-شماره ریز
50 ریالی (بهنیا-سمیعی) 1343
جفت سوپر بانکی 50 ریال (هویدا-سمیعی)
۲۱۰,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۳۵۰ ت**، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
50 ریال محمدرضاشاه 1332
 • ‎۱۶:۵۲:۱۲ باقیمانده
 • ۱۰ پیشنهاد
۱۹,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
100 ریال محمدرضاشاه 1332 (کیفیت بسیار عالی)
۱۸۰,۰۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۵۵۰۰۰۰ ت**)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال (انصاری-یگانه)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۸ پیشنهاد
۶,۸۸۸  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
5 پوند انگلیس (قدیمی*******)
 • ۲روز باقیمانده
 • ۷ پیشنهاد
۶,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 20 ریال (بهنیا-سمیعی)
 • ۳روز باقیمانده
 • ۸ پیشنهاد
۷,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۷۰ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 100 ریال محمدرضاشاه دو تصویر
 • ۱روز باقیمانده
 • ۹ پیشنهاد
۸,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد-قیمت کتاب: ۶۵ ت، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 50 ریال سورشارژِی
 • ۱روز باقیمانده
 • ۸ پیشنهاد
۷,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (شکستگی خفیف دارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
10000 ریال بارگاهی (کیفیت بسیار خوب)
 • ‎۱۷:۳:۱۲ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (پشت اسکناس نوشته خودکار دارد، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
5 ریال عربستان سعودی (قدیمی*******)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۵ پیشنهاد
۴,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت بانکی 50 ریال سورشارژِی (کمیاب)
 • ۳روز باقیمانده
 • ۷ پیشنهاد
۱۱,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۱۶۰ ت)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
 تک سوپر بانکی 10 بیلتوف شرکت هرمی mmm
 • ‎۱۶:۵۰:۱۲ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
50 ریال رضاشاه 1317 با مهر 1320 (کیفیت عالی)
 • ۳روز باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (قیمت کتاب: ۲۸۰۰۰۰۰ ت)، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
25 روبل روسیه 1909 (قدیمی******)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۷ پیشنهاد
۵,۵۵۵  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
500 روبل روسیه 1993 (زیبا**)
 • ‎۱۷:۵:۱۲ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
500 دینار یوگوسلاوی 1981 (قدیمی****)
 • ‎۱۶:۵۸:۱۲ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۴,۶۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک سوپر بانکی 100 منات ترکمنستان (زیبا***)
 • ‎۱۶:۵۴:۱۲ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۴,۸۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
20 ریال محمدرضاشاه 1337 (کیفیت بسیار عالی)
 • ‎۱۶:۴۵:۱۲ باقیمانده
 • ۵ پیشنهاد
۴,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک سوپر بانکی 1000 پزو بولیوی 1982 (زیبا****)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۴ پیشنهاد
۳,۷۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
جفت سوپر بانکی 1000 ریال (نوربخش-عادلی)
 • ‎۱۷:۰:۱۲ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
تک سوپر بانکی 5 وون کره شمالی 2002 (زیبا***)
 • ‎۱۷:۷:۱۲ باقیمانده
 • ۶ پیشنهاد
۵,۲۵۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید
5000 ریال بارگاهی (کیفیت عالی)
 • ۱روز باقیمانده
 • ۵ پیشنهاد
۴,۵۰۰  تومان
کیفیت:دقیقا مطابق تصویر (با توجه به تغییر قوانین ایسام، توضیحات جدید را مطالعه نمایید

تعداد در صفحه: