این مزایده در تاریخ 1395/10/27 (14:59) به پایان رسیده است.
در صورتی که شما فروشنده یا برنده این مزایده هستید، جهت اقدامات بعدی وارد شوید.
در صورتی که قصد فروش کالایی مشابه با این کالا را دارید اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده کالاهای مشابه به این کالا اینجا کلیک کنید .

 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا

درباره فروشنده
نام کاربری: mfilso9930 |6 امتیاز 6|
درصد امتیاز مثبت:  100 %
تاریخ عضویت:  1394/06/29
تعداد خریداران قبلی:  1
تعداد کالاهای در حال فروش:  0
شهر فروشنده:  لار

   گزارش تخلف
با نظرات خود به پیشرفت ایسام کمک کنید

نظر خود را از طریق این صفحه برای ما ارسال نمایید.
جدول پیشنهادات این کالا
زمانمبلغپیشنهاد دهنده 
95/10/25
11:08
397,500 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:08
390,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:08
382,500 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:08
375,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:07
367,500 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:07
360,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:07
352,500 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:07
345,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:07
337,500 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:07
330,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:00
322,500 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
11:00
315,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/25
1:19
307,500 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
1:19
300,000 n..5 |0 امتیاز 0|
95/10/25
1:18
295,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/25
1:18
290,000 n..5 |0 امتیاز 0|
95/10/24
23:14
285,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/24
9:07
280,000 d..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
8:25
275,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/23
8:25
270,000 m..8 |0 امتیاز 0|
95/10/23
8:25
265,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:07
260,000 m..8 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:05
255,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:05
250,000 m..8 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:05
250,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:04
245,000 m..8 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:04
240,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:04
235,000 m..8 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:04
230,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:04
225,000 m..8 |0 امتیاز 0|
95/10/22
20:04
220,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
14:40
215,000 m..8 |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:39
210,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:39
210,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
205,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
200,000 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
200,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
196,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
193,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
189,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
186,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
182,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:20
179,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
175,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
172,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
168,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
165,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
161,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
158,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
154,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
151,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
147,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:19
144,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:18
140,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:18
137,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:18
133,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:18
130,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:18
126,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:18
123,000 p..p |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:15
119,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:15
116,000 r..4 |147 امتیاز 147|
95/10/22
12:14
112,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:14
109,000 J..1 |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:13
105,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:12
102,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:12
99,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:12
97,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:12
94,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:12
92,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
12:12
89,500 k..h |0 امتیاز 0|
95/10/22
:33
87,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
:33
84,500 k..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
16:24
81,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
16:24
78,500 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
16:24
76,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
16:24
74,000 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
16:23
72,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
16:23
70,000 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
12:07
68,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
12:07
66,000 a..1 |11 امتیاز 11|
95/10/21
12:07
64,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
12:07
62,000 a..1 |11 امتیاز 11|
95/10/21
12:07
60,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
12:07
58,000 a..1 |11 امتیاز 11|
95/10/21
12:06
56,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
12:06
54,000 a..1 |11 امتیاز 11|
95/10/21
10:54
52,000 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
47,250 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
45,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
43,250 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
41,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
39,250 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
37,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
35,250 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
33,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
31,250 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
29,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
27,250 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
25,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
23,750 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
22,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
20,750 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:54
19,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:53
17,750 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:53
16,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:53
14,750 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/21
10:53
13,250 r..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
3:17
11,750 a..9 |0 امتیاز 0|
95/10/20
23:20
10,250 p..7 |213 امتیاز 213|
95/10/20
23:20
9,250 a..e |8 امتیاز 8|
95/10/20
23:20
8,250 p..7 |213 امتیاز 213|
95/10/20
23:20
7,250 a..e |8 امتیاز 8|
95/10/20
23:20
6,250 p..7 |213 امتیاز 213|
95/10/20
23:20
5,250 a..e |8 امتیاز 8|
95/10/20
23:20
4,500 p..7 |213 امتیاز 213|
95/10/20
22:07
3,750 a..e |8 امتیاز 8|
95/10/20
21:15
3,000 a..8 |6 امتیاز 6|
95/10/20
20:23
2,500 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/20
17:05
2,000 m..3 |0 امتیاز 0|
    
  پیشنهادات نارنجی رنگ در جدول فوق چیست؟
ایسام از جانب کاربر در مزایده شرکت کرده و بصورت اتوماتیک حداکثر تا سقف مبلغی که آن کاربر وارد کرده است، پيشنهاد قيمت را از سوی او افزایش می دهد.
در مورد پیشنهادات اتوماتیک بیشتر بدانید ...
با اکانت یاهو یا گوگل خود وارد شوید.

sign in with google
sign in with Yahoo
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورود
ثبت نام
کالای شبیه به این دارید؟
در ایسام بفروشید
شماره کالا: 3121588
مشخصات کالا

پکیج کامل 4دوربین سقفی و دی وی آر هایک ویژن

فروش فوق العاده 4دوربین و دی وی آر4کاناله آنالوگ اصل هایک ویژن
وضعیت کالا: نو (غیر آکبند)

زمان باقیمانده: پایان یافته - در تاریخ 1395/10/27 (14:59)
تعداد پیشنهادات: 119
 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا
بالاترین پیشنهاد: 397,500 تومان
جهت مشاهده هزینه ارسال، وارد حساب کاربری خود شوید
روش ارسال:
جهت مشاهده نحوه ارسال کالا، وارد حساب کاربری خود شوید

وزن مرسوله: 5 کیلوگرم
پکیج کامل 4دوربین سقفی و دی وی آر هایک ویژن
جزئیات کالا
نوع دوربین سقفی (دام)- Dome
آنالوگ یا دیجیتال آنالوگ
تحت شبکه خیر
قابلیت دید در شب بله
نوع چیپ CCD
شرکت سازنده هایک ویژن - HikVision

با سلام خدمت دوستان عزیزم 

بسته ای که خدمت شما ارائه میشه شامل اقلام زیر است:

**** 4 عدد دوربین آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CC572P-M 
قابلیت فیلمبرداری کیفیت 540 TVL تی وی لاین
دارای لنز 3.6میلیمتری(SONY 1.3 INCH CCD)


حالت اتوماتیک انتخاب شب و روز(DAY AND NIGHT AUTO SWITCH)
قابلیت تنظیم نور پس زمینه(BACKLIGHT COMPENSATION)
ولتا و توان (12V DC  ,,,   2 W)
**** 1عدد دستگاه دی وی آر 4کانال آنالوگ 
دارای 4کانال تصویر
1کانال صدا
فشرده سازی ویدئو H.264
قابلیت پشتیبانی هارد تا 4ترابایت
قابلیت ذخیره نسخه پشتیبان با استفاده از یو اس بی
بهمراه موس- کنترل -پاور آداپتور-رابط ساتا

**** 10متر کابل ترکیبی تصویر و برق

**** 4عدد فیش بی ان سی مادگی

دوستان توجه کنید از دوربین و دی وی آر یکبار هم استفاده نشده فقط برای نمونه عکس. یک دوربین و دستگاه دی وی آر از پلمپ باز شده برای همین زدم غیرآکبند

تصاویر کالا
سوال از فروشنده
سوال شما به فروشنده ایمیل شده و از او خواسته خواهد شد که به سایت رجوع کند و جواب سوال شما را بدهد. شما می توانید از همین قسمت سوالات بعدی خود را مطرح نمایید.
برای سوال از فروشنده این کالا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید.

r...5 : 1395/10/21    20:20
سلام.قابلیت چرخش هم دارد؟
فروشنده : 1395/10/21    23:11
سلام اگر منظورتون لنز دوربین هست اگر قاب دوربین رو باز کنید میتونید زاویه لنز رو عوض کنید ولی اینکه اتوماتیک بچرخه خیر اینجور نیست
b...t : 1395/10/22    12:18
سلام
دوست عزیز هارد هم داره یا هارد باید جدا تهیه بشه؟ (پک شامل هارد هم میشه؟)
فروشنده : 1395/10/22    19:59
سلام و درود، خیر هارد همراهش نیست و باید جداگانه تهییه کنید

کالاهای دیگر فروشنده
این فروشنده کالای دیگری ثبت نکرده است

مشاهده کلیه کالاهای شاخه دوربین مداربسته
کالاهای مشابه