این مزایده در تاریخ 1395/10/26 (10:49) به پایان رسیده است.
در صورتی که شما فروشنده یا برنده این مزایده هستید، جهت اقدامات بعدی وارد شوید.
در صورتی که قصد فروش کالایی مشابه با این کالا را دارید اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده کالاهای مشابه به این کالا اینجا کلیک کنید .

 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا

درباره فروشنده
نام کاربری: soheil5007 |0 امتیاز 0|
درصد امتیاز مثبت:  0 %
تاریخ عضویت:  1395/10/14
تعداد خریداران قبلی:  0
تعداد کالاهای در حال فروش:  0
شهر فروشنده:  خرم آباد

   گزارش تخلف
با نظرات خود به پیشرفت ایسام کمک کنید

نظر خود را از طریق این صفحه برای ما ارسال نمایید.
جدول پیشنهادات این کالا
زمانمبلغپیشنهاد دهنده 
95/10/23
4:02
1,030,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
4:02
1,015,000 a..4 |9 امتیاز 9|
95/10/23
4:01
1,000,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
4:01
990,000 a..4 |9 امتیاز 9|
95/10/23
4:01
980,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
4:01
970,000 a..4 |9 امتیاز 9|
95/10/23
4:01
960,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
4:01
950,000 a..4 |9 امتیاز 9|
95/10/23
4:01
940,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
4:01
930,000 a..4 |9 امتیاز 9|
95/10/23
4:01
920,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
4:01
910,000 a..4 |9 امتیاز 9|
95/10/23
4:01
900,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
4:01
890,000 a..4 |9 امتیاز 9|
95/10/23
:19
880,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:19
870,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:19
860,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:19
850,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:19
780,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:19
770,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:19
760,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:19
750,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
665,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
655,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
645,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
635,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
625,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
615,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
605,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
595,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
585,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
575,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
565,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
555,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
545,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
535,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
525,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
515,000 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
505,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
497,500 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
490,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:18
482,500 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:17
475,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:17
467,500 r..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
21:25
460,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/20
21:25
452,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
21:25
445,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/20
21:25
437,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
21:25
430,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/20
21:25
422,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
21:06
415,000 v..7 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:46
407,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:46
400,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:46
392,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:46
385,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:46
377,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:46
370,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:46
362,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:46
355,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:46
347,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
340,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
332,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
325,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
317,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
310,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
302,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
297,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
292,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
287,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
282,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
277,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
272,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
267,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
262,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
257,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
252,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
247,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
242,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
237,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
232,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:45
227,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:45
222,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:44
217,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:44
212,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:44
207,500 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:44
202,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:44
199,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:44
195,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:44
192,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:44
188,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:44
185,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:44
181,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
18:10
178,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
18:10
174,500 m..9 |0 امتیاز 0|
95/10/20
17:53
171,000 s..3 |0 امتیاز 0|
95/10/20
17:46
167,500 a..4 |0 امتیاز 0|
95/10/20
17:19
164,000 a..4 |0 امتیاز 0|
95/10/20
14:59
160,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
14:50
157,000 m..0 |0 امتیاز 0|
95/10/20
11:37
153,500 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:36
150,000 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:36
149,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:33
145,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:33
142,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:33
138,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:33
135,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:33
131,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:33
128,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:32
124,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:32
121,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:32
117,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:32
114,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:32
110,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:32
107,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:31
103,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:31
100,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:31
97,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:31
95,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:30
92,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:30
90,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:30
87,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:30
85,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:29
82,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:29
80,000 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:29
49,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:29
47,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:28
45,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:28
43,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:27
41,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:27
39,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:27
37,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:27
35,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:27
33,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:27
31,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:27
29,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:27
27,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:26
25,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:26
23,750 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:26
22,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:26
20,750 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:26
19,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:26
17,750 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:26
16,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:26
14,750 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:25
13,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:25
11,750 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:25
10,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:25
9,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:25
8,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:25
7,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:25
6,250 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:25
5,250 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:25
4,500 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:25
3,750 f..0 |9 امتیاز 9|
95/10/20
11:18
3,000 p..i |3 امتیاز 3|
95/10/20
11:18
2,500 w..k |245 امتیاز 245|
95/10/20
11:02
2,000 f..0 |9 امتیاز 9|
    
  پیشنهادات نارنجی رنگ در جدول فوق چیست؟
ایسام از جانب کاربر در مزایده شرکت کرده و بصورت اتوماتیک حداکثر تا سقف مبلغی که آن کاربر وارد کرده است، پيشنهاد قيمت را از سوی او افزایش می دهد.
در مورد پیشنهادات اتوماتیک بیشتر بدانید ...
با اکانت یاهو یا گوگل خود وارد شوید.

sign in with google
sign in with Yahoo
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورود
ثبت نام
کالای شبیه به این دارید؟
در ایسام بفروشید
شماره کالا: 3119060
مشخصات کالا

ال جی جی3 استایلوس

در حد اکبند بدون کوچکترین خط و خش
وضعیت کالا: نو (غیر آکبند)

زمان باقیمانده: پایان یافته - در تاریخ 1395/10/26 (10:49)
تعداد پیشنهادات: 157
 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا
بالاترین پیشنهاد: 1,030,000 تومان
جهت مشاهده هزینه ارسال، وارد حساب کاربری خود شوید
روش ارسال:
جهت مشاهده نحوه ارسال کالا، وارد حساب کاربری خود شوید

وزن مرسوله: 1 کیلوگرم
ال جی جی3 استایلوس
جزئیات کالا
اصالت گوشی اورجینال - Original
شرکت سازنده ال جی - LG
رنگ سفید
تعداد سیم کارت دو
سیستم عامل Android
صفحه نمایش لمسی دارد
کیفیت دوربین 13.1 مگاپیکسل
قابلیت نصب کارت حافظه دارد
شارژر دارد
نوع گوشی گردان - Swivel
پشتیبانی از 3G/4G
هندزفری دارد
حافظه داخلی 8 مگابایت
گارانتی دارد
گوشی یک دونه خط و خش ندارد و سیم کارت روش نیوفتاده
انروید 5 نصبشه و دوربین جلوش در حد دوربین عکاسی هستش و کیفیت فوق العاده داره
تصاویر کالا
سوال از فروشنده
سوال شما به فروشنده ایمیل شده و از او خواسته خواهد شد که به سایت رجوع کند و جواب سوال شما را بدهد. شما می توانید از همین قسمت سوالات بعدی خود را مطرح نمایید.
برای سوال از فروشنده این کالا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید.


کالاهای دیگر فروشنده
این فروشنده کالای دیگری ثبت نکرده است

مشاهده کلیه کالاهای شاخه موبایل
کالاهای مشابه