این مزایده در تاریخ 1395/10/23 (10:39) به پایان رسیده است.
در صورتی که شما فروشنده یا برنده این مزایده هستید، جهت اقدامات بعدی وارد شوید.
در صورتی که قصد فروش کالایی مشابه با این کالا را دارید اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده کالاهای مشابه به این کالا اینجا کلیک کنید .

 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا

درباره فروشنده
نام کاربری: ava_a310 |0 امتیاز 0|
درصد امتیاز مثبت:  0 %
تاریخ عضویت:  1395/10/13
تعداد خریداران قبلی:  0
تعداد کالاهای در حال فروش:  0
شهر فروشنده:  ایلام

   گزارش تخلف
با نظرات خود به پیشرفت ایسام کمک کنید

نظر خود را از طریق این صفحه برای ما ارسال نمایید.
جدول پیشنهادات این کالا
زمانمبلغپیشنهاد دهنده 
95/10/23
:13
820,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:13
810,000 i..2 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:13
800,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:13
790,000 i..2 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:13
780,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:13
770,000 i..2 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:12
760,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/23
:12
750,000 i..2 |0 امتیاز 0|
95/10/22
23:57
740,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/22
23:57
730,000 i..2 |0 امتیاز 0|
95/10/22
16:41
720,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:17
710,000 i..2 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:03
700,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:03
690,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:03
680,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:02
670,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:02
660,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:02
650,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:02
640,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:02
630,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:02
620,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:00
610,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
23:00
600,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/21
15:00
590,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
15:00
580,000 w..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
13:50
570,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
13:50
560,000 w..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
13:49
550,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/21
13:49
540,000 w..7 |0 امتیاز 0|
95/10/20
19:44
530,000 e..1 |0 امتیاز 0|
95/10/20
8:45
520,000 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
13:35
510,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/19
13:35
500,000 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
13:35
500,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/19
13:35
492,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
13:35
485,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/19
12:11
477,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
12:11
470,000 8..4 |2 امتیاز 2|
95/10/19
12:11
462,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
12:11
455,000 8..4 |2 امتیاز 2|
95/10/19
12:11
447,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
12:11
440,000 8..4 |2 امتیاز 2|
95/10/19
12:10
427,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
12:10
420,000 8..4 |2 امتیاز 2|
95/10/19
8:16
412,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/19
8:16
405,000 k..0 |41 امتیاز 41|
95/10/18
22:59
397,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
22:59
390,000 s..1 |5 امتیاز 5|
95/10/18
22:59
382,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
22:59
375,000 s..1 |5 امتیاز 5|
95/10/18
22:59
367,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
22:59
360,000 s..1 |5 امتیاز 5|
95/10/18
22:59
352,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
22:59
345,000 s..1 |5 امتیاز 5|
95/10/18
18:51
337,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
18:51
330,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
18:51
322,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
18:51
315,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
18:50
307,500 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
18:50
300,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
18:50
295,000 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
18:50
290,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
18:50
285,000 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
18:50
280,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
18:50
275,000 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
18:50
270,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
18:50
265,000 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
18:50
260,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
17:59
255,000 p..4 |6 امتیاز 6|
95/10/18
16:44
153,500 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:44
150,000 m..i |4 امتیاز 4|
95/10/18
16:43
136,800 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:43
133,300 m..i |4 امتیاز 4|
95/10/18
16:27
128,500 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:27
125,000 o..2 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:21
108,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:21
104,500 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:17
101,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:17
98,500 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:17
96,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:17
93,500 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:17
91,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:17
88,500 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:17
86,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:17
83,500 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:17
81,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:17
78,500 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:17
76,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:17
74,000 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:16
72,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:16
70,000 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:16
68,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:16
66,000 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:16
64,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:16
62,000 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:16
60,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:16
58,000 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
16:16
56,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
16:16
54,000 m..5 |3 امتیاز 3|
95/10/18
14:56
52,000 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:56
50,000 r..3 |1 امتیاز 1|
95/10/18
14:40
35,250 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
33,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
31,250 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
29,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
27,250 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
25,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
23,750 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
22,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
20,750 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
19,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
17,750 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
16,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
14,750 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
13,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
11,750 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
10,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
14:40
9,250 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
14:40
8,250 m..1 |2 امتیاز 2|
95/10/18
13:47
7,250 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
13:47
6,250 w..k |245 امتیاز 245|
95/10/18
15:36
5,250 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
13:36
4,500 j..2 |1 امتیاز 1|
95/10/18
13:36
3,750 j..4 |0 امتیاز 0|
95/10/18
12:42
3,000 j..2 |1 امتیاز 1|
95/10/18
12:42
2,500 i..1 |7 امتیاز 7|
95/10/18
12:23
2,000 j..2 |1 امتیاز 1|
    
  پیشنهادات نارنجی رنگ در جدول فوق چیست؟
ایسام از جانب کاربر در مزایده شرکت کرده و بصورت اتوماتیک حداکثر تا سقف مبلغی که آن کاربر وارد کرده است، پيشنهاد قيمت را از سوی او افزایش می دهد.
در مورد پیشنهادات اتوماتیک بیشتر بدانید ...
با اکانت یاهو یا گوگل خود وارد شوید.

sign in with google
sign in with Yahoo
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورود
ثبت نام
کالای شبیه به این دارید؟
در ایسام بفروشید
شماره کالا: 3096494
مشخصات کالا

گوشی موبایل htc one e9+

بسیار تمیز و سالم فقط دو خط کوچیک بالا روی قابش داره از لحاظ کارایی و کیفیت بسیار عالی
وضعیت کالا: کالای استفاده شده (دست دوم)

زمان باقیمانده: پایان یافته - در تاریخ 1395/10/23 (10:39)
تعداد پیشنهادات: 127
 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا
بالاترین پیشنهاد: 820,000 تومان
جهت مشاهده هزینه ارسال، وارد حساب کاربری خود شوید
روش ارسال:
جهت مشاهده نحوه ارسال کالا، وارد حساب کاربری خود شوید

وزن مرسوله: 1 کیلوگرم
گوشی موبایل htc one e9+
جزئیات کالا
اصالت گوشی اورجینال - Original
شرکت سازنده اچ تی سی - HTC
رنگ مشکی
تعداد سیم کارت دو
سیستم عامل Android
صفحه نمایش لمسی دارد
کیفیت دوربین 20 مگاپیکسل
قابلیت نصب کارت حافظه دارد
اندازه صفحه نمایش (اینچ) 5.5
شارژر دارد
نوع گوشی ساده - Bar
تعداد هسته سی پی یو هشت هسته ای
سی پی یو 2.0 گیگاهرتز
مقاوم در برابر آب خیر
پشتیبانی از 3G/4G
هندزفری دارد
حافظه داخلی 32 مگابایت
گارانتی ندارد
گوشی سالم و بدون ایراده فقط دوتا خش داره یکی اون بالا لبه گوشی که تو عکس هستش و یکی هم پایین قسمت شارژر زیاد هم مهم نیست از همه لحاظ عالیه
تصاویر کالا
سوال از فروشنده
سوال شما به فروشنده ایمیل شده و از او خواسته خواهد شد که به سایت رجوع کند و جواب سوال شما را بدهد. شما می توانید از همین قسمت سوالات بعدی خود را مطرح نمایید.
برای سوال از فروشنده این کالا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید.

a...0 : 1395/10/21    21:08
سلام گوشی از لحاظ سخت افزار یا نرم افزار مشکلی نداره اونجور که توی عکس معلومه گوشی ضربه خورده اخرین قیمتش چنده 550 هزار خوبه
فروشنده : 1395/10/21    21:14
سلام هیچ مشکل سخت افزار و نرم افزاری نداره سالم بشرط کار.نه قیمت پایینه

کالاهای دیگر فروشنده
این فروشنده کالای دیگری ثبت نکرده است

مشاهده کلیه کالاهای شاخه موبایل
کالاهای مشابه