این مزایده در تاریخ 1395/10/30 (17:40) به پایان رسیده است.
در صورتی که شما فروشنده یا برنده این مزایده هستید، جهت اقدامات بعدی وارد شوید.
در صورتی که قصد فروش کالایی مشابه با این کالا را دارید اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده کالاهای مشابه به این کالا اینجا کلیک کنید .

 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا

درباره فروشنده
نام کاربری: halgur9313 |4 امتیاز 4|
درصد امتیاز مثبت:  100 %
تاریخ عضویت:  1395/10/08
تعداد خریداران قبلی:  0
تعداد کالاهای در حال فروش:  23
شهر فروشنده:  مهاباد
   گزارش تخلف
با نظرات خود به پیشرفت ایسام کمک کنید

نظر خود را از طریق این صفحه برای ما ارسال نمایید.
جدول پیشنهادات این کالا
زمانمبلغپیشنهاد دهنده 
95/10/28
12:40
1,810,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,795,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,780,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,765,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,750,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,735,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,720,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,705,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,690,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,675,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,660,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,645,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,630,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,615,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,600,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,585,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,570,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,555,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,540,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,525,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,510,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,495,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,480,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
12:40
1,465,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
12:40
1,450,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
2:09
1,435,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
2:09
1,420,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
2:09
1,405,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
2:09
1,390,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
2:09
1,375,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
2:09
1,360,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
2:09
1,345,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
2:09
1,330,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
2:09
1,315,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
2:09
1,300,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
2:09
1,285,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
2:09
1,270,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/28
2:09
1,255,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/28
2:09
1,240,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
23:00
1,225,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
23:00
1,210,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
23:00
1,195,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
23:00
1,180,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
22:08
1,165,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
22:08
1,150,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
22:07
1,135,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
22:07
1,120,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
22:07
1,105,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
22:07
1,090,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
21:58
1,075,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
21:58
1,060,000 m..6 |7 امتیاز 7|
95/10/27
21:57
1,045,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
21:57
1,030,000 m..6 |7 امتیاز 7|
95/10/27
21:45
1,015,000 f..9 |0 امتیاز 0|
95/10/27
21:33
730,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
21:32
720,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
21:32
720,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:44
710,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
16:44
700,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:44
690,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
16:44
680,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:44
670,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
16:43
660,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:43
650,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
16:43
640,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:43
630,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
16:43
620,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:43
610,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
16:43
600,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:43
590,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
16:43
580,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
16:43
570,000 m..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
6:02
560,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
6:02
550,000 d..2 |0 امتیاز 0|
95/10/27
:41
530,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/27
:41
520,000 b..7 |0 امتیاز 0|
95/10/27
13:06
510,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
23:43
500,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
23:43
492,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
23:43
485,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
23:43
477,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
23:43
470,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
23:43
462,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
23:43
455,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
23:43
447,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
23:43
440,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
23:43
432,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
23:43
425,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
23:43
417,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
23:42
410,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
23:42
402,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
22:07
395,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
16:15
387,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
16:15
380,000 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
16:15
375,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
16:15
367,500 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
16:15
360,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
16:15
352,500 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
16:15
345,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
16:04
337,500 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
14:32
330,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
14:22
322,500 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
14:22
315,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
14:22
307,500 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
14:22
300,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
14:01
295,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
14:01
290,000 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
14:01
285,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
14:01
280,000 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
14:01
275,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
14:01
270,000 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
14:00
265,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
14:00
260,000 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
14:00
235,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
14:00
230,000 m..2 |31 امتیاز 31|
95/10/26
12:15
205,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
12:15
200,000 m..9 |24 امتیاز 24|
95/10/26
12:15
138,500 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
12:15
135,000 m..9 |24 امتیاز 24|
95/10/26
12:15
123,500 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
12:15
120,000 m..9 |24 امتیاز 24|
95/10/26
12:15
92,500 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
12:15
90,000 m..9 |24 امتیاز 24|
95/10/26
12:15
82,500 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
12:15
80,000 m..9 |24 امتیاز 24|
95/10/26
12:14
72,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
12:14
70,000 m..9 |24 امتیاز 24|
95/10/26
2:15
32,000 m..8 |4 امتیاز 4|
95/10/26
2:12
25,500 a..k |240 امتیاز 240|
95/10/26
2:12
24,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
2:12
22,500 a..k |240 امتیاز 240|
95/10/26
2:12
21,000 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/26
1:43
19,500 a..k |240 امتیاز 240|
95/10/26
1:43
18,000 d..0 |29 امتیاز 29|
95/10/25
21:56
16,500 a..k |240 امتیاز 240|
95/10/25
17:51
15,000 s..1 |1522 امتیاز 1522|
95/10/25
16:15
13,500 a..2 |101 امتیاز 101|
95/10/25
15:25
11,500 d..2 |0 امتیاز 0|
95/10/25
15:22
10,000 f..7 |36 امتیاز 36|
95/10/25
15:22
9,000 d..2 |0 امتیاز 0|
95/10/25
15:20
8,000 f..7 |36 امتیاز 36|
95/10/25
15:20
7,000 d..2 |0 امتیاز 0|
95/10/25
15:19
5,250 f..7 |36 امتیاز 36|
95/10/25
15:19
4,500 d..2 |0 امتیاز 0|
95/10/25
12:14
3,750 f..7 |36 امتیاز 36|
95/10/25
7:48
3,000 s..a |725 امتیاز 725|
95/10/24
23:55
2,500 Y..z |2 امتیاز 2|
95/10/24
22:07
2,000 n..9 |28 امتیاز 28|
    
  پیشنهادات نارنجی رنگ در جدول فوق چیست؟
ایسام از جانب کاربر در مزایده شرکت کرده و بصورت اتوماتیک حداکثر تا سقف مبلغی که آن کاربر وارد کرده است، پيشنهاد قيمت را از سوی او افزایش می دهد.
در مورد پیشنهادات اتوماتیک بیشتر بدانید ...
با اکانت یاهو یا گوگل خود وارد شوید.

sign in with google
sign in with Yahoo
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورود
ثبت نام
کالای شبیه به این دارید؟
در ایسام بفروشید
شماره کالا: 3094093
مشخصات کالا

مزایده ساعت دیواری نایاب آلمانی junghans

مزایده باور نکردنی -ساعتی بسیار شیک - نایاب و خاص
وضعیت کالا: کالای استفاده شده (دست دوم)

زمان باقیمانده: پایان یافته - در تاریخ 1395/10/30 (17:40)
تعداد پیشنهادات: 148
 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا
بالاترین پیشنهاد: 1,810,000 تومان
جهت مشاهده هزینه ارسال، وارد حساب کاربری خود شوید
روش ارسال:
جهت مشاهده نحوه ارسال کالا، وارد حساب کاربری خود شوید

وزن مرسوله: 7 کیلوگرم
مزایده ساعت دیواری نایاب آلمانی junghans
جزئیات کالا
رومیزی یا دیواری دیواری
نوع عقربه ای
رنگ قهوه ای
زنگ بله
جنس چوب و فلز
تکنولوژی ساخت مکانیکی
اصالت ساعت اورجینال - Original
مزایده از 2000 هزار تومان 
مارک ساعت junghans
ساعتی کوکی بسیار شیک و نایاب " از این مدل ساعتها با این مارک و قدمت فک نمیکنم گیر بیاد . قدمتش بین 70 تا 80 سال هستن . نحوه کار کردنش هم با نیروی کشش وزنه هست
این ساعت به دلیل تولید کم خیلی نایاب هستش
این ساعت رو بخوای از عتیقه فروشی ها بگیری بین 5 تا 6 میلیون راحت قیمت گذاری میکنن
خواهشا منصفانه قیمت بدید جوری باشه ضرر نکنم و بتونم جنسهای دیگه رو هم مزایده بزارم لطفا به نکات زیر توجه فرمائید :

1ـ کلیه اجناس فروشگاه اصل و با ضمانت ارائه شده و قدمتها همه تضمینی می باشد . برای اطمینان از قدمت قبل از خرید تصاویر را به کارشناس مورد اعتماد خود نشان دهید . 

2ـ کالای خریداری شده مطابق تصویر می باشد .
3ـ در صورت شرکت در مزایده ها و درخواست ارسال با تاخیر لطفا هماهنگ کرده و طبق قوانین ایسام از طریق فرم تماس به ایسام اطلاع دهید . 
4ـ کالای خریداری شده نهایتاً دو روز بعد از خرید ارسال می گردد .
5ـ سفارشها به خاطر قابل پیگیری بودن فقط با پست سفارشی فرستاده می شود ( مدت دریافت از طریق پست سفارشی نسبت شهر محل اقامت تا یک هفته می باشد ) .
6ـ قبل از خرید هر سئوالی داشتید بپرسید در کمترین زمان پاسخ داده می شود . لطفا سئوالات خود را قبل از خرید بپرسید .
7ـ بعد از دریافت کالا در صورتی که از نظر شما مشکل داشت لطفا قبل از تائید از طریق پیام به اینجانب اطلاع دهید در صورت ارائه دلایل منطقی کالا پس گرفته می شود . هدف رضایت شماست .
8-با خرید چند کالا تمامی خریدها با یک بسته فرستاده می شود .
9ـ هزینه ارسال طبق رسید پست محاسبه شده و مابقی برگشت داده می شود .هزینه پست سفارشی با بسته بندی محاسبه می شود .
10ـ مزایدات قبل از اتمام زمان بسته نمی شوند . آنتیک و عتیقه سرای هلگورد - Halgurd
عرضه انواع کالاهای قدیمی و آنتیک 
از کالاهای ما دیدن فرمایید . 

  halgurd.esam.ir

تصاویر کالا
سوال از فروشنده
سوال شما به فروشنده ایمیل شده و از او خواسته خواهد شد که به سایت رجوع کند و جواب سوال شما را بدهد. شما می توانید از همین قسمت سوالات بعدی خود را مطرح نمایید.
برای سوال از فروشنده این کالا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید.

Y...z : 1395/10/25    :6
سلام
ساعت دست سازه ؟
فروشنده : 1395/10/25    1:50
سلام دوست عزیز
کاملا دست ساز نیست نیمه دست ساز هستش
b...7 : 1395/10/25    3:13
سلام ساعتتون چند سال قدمت داره
فروشنده : 1395/10/25    12:05
سلام دوست عزیز
واقعیتش تاریخی دقیقی پشت یا روی ساعت حک نشده ولی قدمتشون بالای 50 سال هست
s...a : 1395/10/25    7:50
سلام
طریقه کوک کردنش چه جوریه و سایزش چیه وای کاش از موتورش هم عکس میذاشتین
فروشنده : 1395/10/25    12:27
سلام
این ساعت باید یه جای خیلی صاف و دقیق اویزون بشه ، همین که پاندول ساعت رو حرکت بدید ساعت خودش شروع به کار میکنه و هر دو سه روز یکبار باید وزنه های ساعت رو بکشید بالا چون نیروی محرکه ساعت وزنه ها هستن، زیر پاندول هم یه پیچ هست که باید واسه کوک خیلی دقیقش تنظیم بشه ، متاسفانه دیگه نمیشه عکس موتور رو گذاشت ، اندازه ساعت بدون پاندول و وزنه 27*27 اندازه با پاندول و وزنه ها یک متر و پانزده سانت
s...a : 1395/10/25    7:55
دوست عزیزم اگر این کالا مثلا به 200 فروش بره ایا ارسال میکنید یا خیر
فروشنده : 1395/10/25    12:07
دوست عزیز وقتی که مزایده گذاشته میشه یعنی با هر قیمتی فروش بره ارسال میکنم این رو مطمئن باشید
a...5 : 1395/10/25    15:49
دوست عزیز ببخشین سوتفاهم نشه اما کاربرانی که نمره کاربری ندارن و تا به حال چیزی نخریدن یا فروختن و در مزایده شما شرکت کردن مشخصه که بوی خوبی از این مزایده نمیاد همه کاربران این کارا رو تجربه کردن و ایسام هم متوجه و حسابها رو میبنده سعی کنید اخلاق کاسبی رو رعایت کنید
فروشنده : 1395/10/25    16:15
سلام دوست عزیز
شما هر جور راحتید میتونید فکر کنید ولی من توی این مزایده هیچ دخالتی ندارم و نخواهم داشت
اصلا موافق این جور حرکتهایی که گفتید نیستم و اینکه من نمیتونم به کی بگم پیشنهاد بده یا نه
الان که نگاه میکنم من چیز غیر عادی نمیبینم فقط یک نفر بدون نمره کاربری پیشنهاد داده و اینکه خیلی طبیعیه
m...2 : 1395/10/26    13:32
سلام دوست عزیز
ساعا قابل استفادس و کار میکنه به صورت منظم؟
فروشنده : 1395/10/26    17:27
سلام بزرگوار
بله کاملا سالم و قابل استفاده هست.ساعت با ضمانت کار کردن و اصل بودن فروخته میشه . غیر این بود جنس رو با کمال میل با هزینه پستی خودمون پس میگیریم


مشاهده کلیه کالاهای شاخه ساعت رومیزی و دیواری قدیمی
کالاهای مشابه