این مزایده در تاریخ 1395/10/28 (12:16) به پایان رسیده است.
در صورتی که شما فروشنده یا برنده این مزایده هستید، جهت اقدامات بعدی وارد شوید.
در صورتی که قصد فروش کالایی مشابه با این کالا را دارید اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده کالاهای مشابه به این کالا اینجا کلیک کنید .

 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا

درباره فروشنده
نام کاربری: arvana |24 امتیاز 24|
درصد امتیاز مثبت:  100 %
تاریخ عضویت:  1392/12/18
تعداد خریداران قبلی:  25
تعداد کالاهای در حال فروش:  5
شهر فروشنده:  تهران

   گزارش تخلف
با نظرات خود به پیشرفت ایسام کمک کنید

نظر خود را از طریق این صفحه برای ما ارسال نمایید.
جدول پیشنهادات این کالا
زمانمبلغپیشنهاد دهنده 
95/10/28
11:50
2,110,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:50
2,090,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:49
2,070,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:49
2,050,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:49
2,030,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:49
2,010,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:49
1,995,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:49
1,980,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:49
1,965,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:49
1,950,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:49
1,935,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:49
1,920,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:49
1,905,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:49
1,890,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:49
1,875,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:49
1,860,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,845,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,830,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,815,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,800,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,785,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,770,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,755,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,740,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,725,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,710,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,695,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,680,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,665,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,650,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,635,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,620,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,605,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,590,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,575,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,560,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,545,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,530,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,515,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,500,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,485,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,470,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,455,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,440,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,425,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,410,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,395,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,380,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,365,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,350,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,335,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,320,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,305,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,290,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:48
1,275,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:48
1,260,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/28
11:47
1,245,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/28
11:47
1,230,000 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/27
18:58
1,215,000 m..3 |1 امتیاز 1|
95/10/23
10:21
1,019,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
1,004,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
994,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
984,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
974,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
964,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
954,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
944,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
934,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
924,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
914,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
904,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
894,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
884,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
874,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
864,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
854,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
844,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
834,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
824,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
814,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
804,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
794,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
784,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
774,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
764,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
754,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
744,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
734,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
724,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
714,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
704,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
694,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
684,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
674,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
664,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
654,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
644,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:32
634,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:32
624,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
614,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
604,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
594,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
584,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
574,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
564,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
554,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
544,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
534,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
524,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
514,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
504,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
496,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
489,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
481,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
474,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
466,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
459,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
451,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
444,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
436,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
429,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
421,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
414,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
406,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
399,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
391,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
384,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
376,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
369,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:31
361,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:31
354,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
346,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
339,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
331,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
324,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
316,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
309,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
301,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
296,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
291,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
286,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
281,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
276,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
271,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
266,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
261,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
256,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
251,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
246,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
241,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
236,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
231,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
226,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
221,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
216,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
211,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
206,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
201,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
198,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:30
194,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:30
191,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
187,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
184,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
180,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
177,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
173,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
170,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
166,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
163,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
159,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
156,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
152,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
149,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
145,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
142,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
138,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
135,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
131,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
128,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
124,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
121,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
117,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
114,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
110,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
107,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
103,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
100,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
97,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
95,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
92,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
90,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
87,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
85,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
82,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
80,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
77,750 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
75,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
73,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
71,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
69,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
67,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
65,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
63,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:29
61,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:29
59,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
57,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
55,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
53,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
51,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
49,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
47,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
45,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
43,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
41,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
39,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
37,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
35,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
33,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
31,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
29,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
27,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
25,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
23,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
22,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
20,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:28
19,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:28
17,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:27
16,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:27
14,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:27
13,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:27
11,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:27
10,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:27
9,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:27
8,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:27
7,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:27
6,250 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:27
5,250 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:26
4,500 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:26
3,750 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/22
10:26
3,000 k..d |199 امتیاز 199|
95/10/22
10:26
2,500 a..7 |0 امتیاز 0|
95/10/21
12:39
2,000 k..d |199 امتیاز 199|
    
  پیشنهادات نارنجی رنگ در جدول فوق چیست؟
ایسام از جانب کاربر در مزایده شرکت کرده و بصورت اتوماتیک حداکثر تا سقف مبلغی که آن کاربر وارد کرده است، پيشنهاد قيمت را از سوی او افزایش می دهد.
در مورد پیشنهادات اتوماتیک بیشتر بدانید ...
با اکانت یاهو یا گوگل خود وارد شوید.

sign in with google
sign in with Yahoo
برای خرید، فروش و شرکت در مزایدات وارد شوید.

ورود
ثبت نام
کالای شبیه به این دارید؟
در ایسام بفروشید
شماره کالا: 3090923
مشخصات کالا

لیزر مو تریا 4x

کارکرد بسیار کم -شات نامحدود
وضعیت کالا: کالای استفاده شده (دست دوم)

زمان باقیمانده: پایان یافته - در تاریخ 1395/10/28 (12:16)
تعداد پیشنهادات: 242
 مشاهده جدول پیشنهادات این کالا
بالاترین پیشنهاد: 2,110,000 تومان
جهت مشاهده هزینه ارسال، وارد حساب کاربری خود شوید
روش ارسال:
جهت مشاهده نحوه ارسال کالا، وارد حساب کاربری خود شوید

وزن مرسوله: 2 کیلوگرم
لیزر مو تریا 4x
جزئیات کالا
یک سال خریداری شده فقط سه بار استفاده شده شات نامحدود است و تمام نمیشه 
کاملا سالم ودر حد نو گارانتیش تازه به اتمام رسیده 
اولین و تنها دستگاه لیزر خانگی برای از بین بردن موهای زاید با تکنولوژی لیزر 
اولین و تنها لیزر خانگی دارنده تاییدیه سلامت و امنیت از سازمان غذا و داروی امریکا FDA 
دارای استاندارد سازمان سلامت و بهداشت اتحادیه اروپا و کانادا 
تنها لیزر خانگی با تکنولوژی دایود با طول موج 810 nm و قدرت 7-22 J/cm2 
تکنولوژی مورد ا 
ستفاده در لیزر موهای زاید Tria، تکنولوژی پیشنهادی توسط 9 نفر از هر 10 پزشک متخصص پوست و موی امریکایی می‌باشد. 
برای استفاده شخصی در منزل بدون نیاز به پزشک یا نیروی متخصص، به سادگی با استفاده از دفترچه راهنمای فارسی 
قابل استفاده برای خانم ها از گونه به پایین، و برای آقایان از گردن به پایین 
بدون هرگونه عوارض جانبی 
سبک و قابل شارژ

لیزر خانگی موهای زائد تریا

• اولین و تنها دستگاه لیزر خانگی برای از بین بردن موهای زاید با تکنولوژی لیزر(دایود)

• اولین و تنها لیزر خانگی دارنده تاییدیه سلامت و امنیت از سازمان غذا و داروی امریکا FDA

• دارای استاندارد سازمان سلامت و بهداشت اتحادیه اروپا و کانادا

این دستگاه با عملکردی کاملا مشابه با دستگاه های لیزر مورد استفاده در کلینیک ها ، با همان طول موج و انرژی کار میکند. لیزر موهای زائد تریا روی فولیکول های مولد رویش مو تاثیر گذاشته و برای شما نتایج دایمی به ارمغان میاورد.

ویژگی ها:
-لیزر خانگی با نتایج دائمی
-با تعداد شات نا محدود و عدم نیاز به تعویض کارتریج مانند دستگاهای IPL خانگی
-از بین برنده دائم و کامل موهای زاید
- بدون نیاز به تخصص و مراجعه به پزشک 
- استفاده آسان در منزل و آرایشگاه ها
- بدون هرگونه عوارض جانبی 
- سبک و قابل شارژ 

تصاویر کالا
سوال از فروشنده
سوال شما به فروشنده ایمیل شده و از او خواسته خواهد شد که به سایت رجوع کند و جواب سوال شما را بدهد. شما می توانید از همین قسمت سوالات بعدی خود را مطرح نمایید.
برای سوال از فروشنده این کالا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید.


کالاهای دیگر فروشنده
HTMI SONY  3D
HTMI SONY 3D
16,000 تومان
هویه 60 وات
هویه 60 وات
30,000 تومان
کیف بغلی
کیف بغلی
15,000 تومان

مشاهده کلیه کالاهای شاخه لیزر خانگی
کالاهای مشابه