-پخش فایل های P3/WMA
-2 موج رادیو 
-ورودی AUX از جلو
-امپلی فایر MOS-FET 50WX4
-1خروجی RCA
-کنترل از راه دور