مشاهده جدول پیشنهادت کالا 
 نام کالا:  گوشی اپل 5S
 شماره کالا: 3075076


پیشنهاد های نارنجی رنگ توسط سیستم پیشنهاد اتوماتیک ایسام داده شده اند
در مورد سیستم پیشنهاد اتوماتیک ایسام بیشتر بدانیم!

زمانمبلغ پیشنهاد (تومان)پیشنهاد دهنده
1395/10/23    1:25
630,000
s... |28 امتیاز 28|
1395/10/22    22:09
620,000
p... |1 امتیاز 1|
1395/10/21    13:53
610,000
w... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    13:52
600,000
a... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    13:52
600,000
w... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    13:52
590,000
a... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    13:52
580,000
w... |0 امتیاز 0|
1395/10/20    17:40
570,000
a... |0 امتیاز 0|
1395/10/20    13:51
560,000
b... |1 امتیاز 1|
1395/10/19    15:33
550,000
m... |0 امتیاز 0|
1395/10/19    15:33
550,000
f... |0 امتیاز 0|
1395/10/19    1:20
540,000
m... |0 امتیاز 0|
1395/10/18    22:44
522,500
a... |0 امتیاز 0|
1395/10/18    22:44
512,500
s... |0 امتیاز 0|
1395/10/18    22:15
502,500
a... |0 امتیاز 0|
1395/10/18    22:15
495,000
s... |0 امتیاز 0|
1395/10/18    15:25
487,500
a... |0 امتیاز 0|
1395/10/16    22:04
472,500
m... |0 امتیاز 0|
1395/10/16    20:11
465,000
w... |245 امتیاز 245|
1395/10/16    14:54
457,500
m... |52 امتیاز 52|
1395/10/16    13:45
450,000
p... |5 امتیاز 5|
اگر شما و کاربر دیگری مبلغی یکسان را وارد کنید، شخصی که زودتر پیشنهاد خود را وارد کرده است اولویت دارد.