مشاهده جدول پیشنهادت کالا 
 نام کالا: 
 شماره کالا: 


پیشنهاد های نارنجی رنگ توسط سیستم پیشنهاد اتوماتیک ایسام داده شده اند
در مورد سیستم پیشنهاد اتوماتیک ایسام بیشتر بدانیم!

 کالایی با این مشخصات وجود ندارد
اگر شما و کاربر دیگری مبلغی یکسان را وارد کنید، شخصی که زودتر پیشنهاد خود را وارد کرده است اولویت دارد.