کارنامه معاملات فروش yosef1114

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره yosef1114


نام کاربری: yosef1114 3382

سرعت ارسال کالا
4.54
مطابقت با توضیحات
4.50
کیفیت بسته بندی کالا
4.76
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.15

کارنامه معاملات yosef1114

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
835 1306 1306 2012 11485
قابل قبول
14 22 22 48 199
ناراضی
3 5 5 11 36
مجموع امتیازات
832 1301 1301 2001 11449
 امتیازشرح کالا
 

ممنونم. طبق مزایده

زمان ارسال فیدبک:1397/01/04 - زمان خرید:1396/12/25
drsaba2883  |56 امتیاز 56| 10دلار تایوان چاپ 1969 سوپر بانکی وکمیاب
19,845تومان
 

ممنونم. طبق مزایده

زمان ارسال فیدبک:1397/01/04 - زمان خرید:1396/12/24
drsaba2883  |56 امتیاز 56| جفت 50وون یادبودی کره شمالی چاپ 2002 سوپر بانکی و کمیاب
4,550تومان
 

ممنونم. طبق مزایده

زمان ارسال فیدبک:1397/01/04 - زمان خرید:1396/12/24
drsaba2883  |56 امتیاز 56| جفت 100 دینار یوگسلاوی چاپ 1965 سوپر بانکی وکمیاب
2,500تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/12
darke  |640 امتیاز 640| 2 دلار (ملکه جوان)فیجی فوق العاده کمیاب وارزشمند
16,500تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/12
darke  |640 امتیاز 640| 2 رئال برزیل سوپر بانکی وکمیاب
6,278تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/18
darke  |640 امتیاز 640| 20 مارک امپاطوری المان باقدمت 100ساله 1918درحد بانکی وفوق العاده کمیاب
7,600تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/18
darke  |640 امتیاز 640| ست دو برگی کامبوج سوپر بانکی وکمیاب
16,277تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/18
darke  |640 امتیاز 640| 50 پزوی اوروگوئه سوپر بانکی وفوق العاده کمیاب
4,518تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/18
darke  |640 امتیاز 640| 50 پزوی مکزیک چاپ 1987 سوپر بانکی وفوق العاده کمیاب
8,300تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/18
darke  |640 امتیاز 640| 25 گلدن سورینام چاپ 1985 سوپر بانکی و فوق العاده کمیاب
3,850تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/18
darke  |640 امتیاز 640| 100 پزو نایاب اسپانیا چاپ 1948 فوق العاده کمیاب وارزشمند
55,555تومان
 

ممنون- بابت هدیه نیز سپاسگزارم

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/25
darke  |640 امتیاز 640| مخصوص کلکسیونر های حرفه ای
42,666تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/25
iman.z6404  |14 امتیاز 14| 1.000.000دراخمای یونان چاپ 1944 فوق العاده کمیاب
10,250تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/25
iman.z6404  |14 امتیاز 14| 25 پزو اسپانیا باقدمت 90ساله چاپ 1928 درحد بانکی و کمیاب وارزشمند
10,250تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/01/03 - زمان خرید:1396/12/25
iman.z6404  |14 امتیاز 14| جفت 200وون یادبودی کره شمالی چاپ 2005 سوپر بانکی و کمیاب
5,250تومان
12345678910...