کارنامه معاملات فروش ss501.9656

اطلاعات مربوط به کاربر ss501.9656 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر ss501.9656 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره ss501.9656

ss501.9656

کارنامه معاملات ss501.9656

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 1 1 2 43
قابل قبول
0 2 2 2 2
ناراضی
0 0 0 0 0
مجموع امتیازات 0 1 1 2 43


 امتیازشرحخریدارکالا
  .....
زمان ارسال فیدبک:1396/09/16 - زمان خرید:1396/09/11
r.raji8630 |6 امتیاز 6| جامدادی اکسو exo
46,700 تومان
  .....
زمان ارسال فیدبک:1396/09/16 - زمان خرید:1396/09/11
r.raji8630 |6 امتیاز 6| ماسک اکسو EXO
25,400 تومان
  m
زمان ارسال فیدبک:1396/02/02 - زمان خرید:1396/01/29
shadma5580 |32 امتیاز 32| کتاب قطور آنالیز ریاضی
15,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/02/18 - زمان خرید:1395/02/07
mehdij3359 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/02/08 - زمان خرید:1395/01/22
nazani544 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/01/18 - زمان خرید:1394/12/11
ssahar9045 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل برج ازادی حسین امانت
8,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/01/18 - زمان خرید:1394/12/23
ehsan.1565.23 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/01/18 - زمان خرید:1394/12/15
yasama0473 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/01/18 - زمان خرید:1394/12/08
karimi1737 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/01/18 - زمان خرید:1394/12/08
shagha1669 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید تلفنی توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1395/01/18 - زمان خرید:1394/12/01
vivo.a7471 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/12/27 - زمان خرید:1394/12/06
mahsa.2806 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/12/27 - زمان خرید:1394/12/03
hoxet.2894 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1394/12/27 - زمان خرید:1394/11/30
zahra.1780 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.
زمان ارسال فیدبک:1394/12/15 - زمان خرید:1394/12/13
saba.s5387 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  به اندازهی قیمتش واقعا خوب نبود ولی با این حال ممنون
زمان ارسال فیدبک:1394/12/15 - زمان خرید:1394/12/15
oroje.1135 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  فایل دریافت شد
زمان ارسال فیدبک:1394/12/08 - زمان خرید:1394/12/07
ro.kas1273 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
10,000 تومان
  ممنونم بابت کالای سالم و عالی شما و تسریع در ارسال آن
زمان ارسال فیدبک:1394/11/27 - زمان خرید:1394/11/22
javadip |23 امتیاز 23| 4 عدد کاور آیفون6 -6s باهم
42,000 تومان
  ممنونم بابت کالای سالم و عالی شما و تسریع در ارسال آن
زمان ارسال فیدبک:1394/11/27 - زمان خرید:1394/11/22
javadip |23 امتیاز 23| کاور پشت ایفون6-6s
توافقی
  پروژه خوب و کاملی بود
زمان ارسال فیدبک:1394/11/16 - زمان خرید:1394/11/16
darya.7484 |1 امتیاز 1| پروژه پاورپوینت تحلیل موزه هنر دنور لیبسکیند
توافقی
شماره صفحه: